Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Nimityksiä Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Pirkanmaa)

Juha Sammallahdesta Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja

Valtioneuvosto on määrännyt johtaja Juha Sammallahden Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtajan tehtävään vuosiksi 2021-2024.

Ylijohtajan tehtävään määrätään yksi ELY-keskuksen vastuualuejohtajista. Ylijohtaja hoitaa tehtävää oman toimensa ohella. Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtajana vuodesta 2011 toiminut Leena Vestala jäi eläkkeelle lokakuussa.

Diplomi-insinööri Juha Sammallahti on toiminut Pirkanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen johtajana vuodesta 2010 alkaen ja 29.1.2020 lähtien ELY-keskuksen virkaa tekevänä ylijohtajana.

Infra-ala ja julkishallinto ovat tulleet Sammallahdelle tutuksi useammastakin ELY-keskusta edeltäneestä organisaatiosta. Tielaitokseen hän tuli vuonna 1990. Työtehtäviin kuuluivat työuran alussa monipuoliset esi- ja yleissuunnittelutehtävät, myöhemmin yhä vaativammat strategisen tason liikenteen ja väylänpidon tehtävät.

Tiehallinnon keskushallinnossa Helsingissä Sammallahti paneutui lähes neljän vuoden ajan investointihankkeiden suunnitteluun ja ohjelmointiin. Palattuaan takaisin Tampereelle hän muun muassa osallistui valtatie 12:lla tehtyyn Rantaväylän tunnelin suunnitteluun ja toteutukseen. 1.1.2006 Juha Sammallahti valittiin Tiehallinnon Hämeen tiepiiriin suunnittelupäälliköksi.

Työuransa aikana Sammallahti on osallistunut lukuisiin eri hallinnonalojen valtakunnallisiin työryhmiin. Lisäksi 30-vuotisen julkishallinnon työuran myötä hänelle on syntynyt laajat yhteistyöverkostot.

Mika Sievi-Korte nimitettiin elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajaksi

Mika Sievi-Korte.

Diplomi-insinööri Mika Sievi-Korte nimitettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen E-vastuualueen johtajaksi. Sievi-Korte on vuodesta 2019 toiminut johtavana asiantuntijana Business Finland Oy:ssa. Aiemmin hän on toiminut samassa organisaatiossa palvelujohtajana sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen palveluksessa yksikön päällikkönä, ryhmäpäällikkönä ja teknologia-asiantuntijana. Hän on työskennellyt Business Finlandissa (aikaisemmin Tekes) pitkään läheisessä yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tehtävä alkaa 1.1.2021. Virka ovat määräaikainen ja kestää enintään viisi vuotta.

Johtajan tehtävänä on johtaa vastuualuettaan ja vastata tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tehtävään kuuluu alueellisen elinvoiman edistäminen ja yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymiskyvyn vahvistaminen. Lisäksi johtaja edistää alueella työvoiman kohtaantoa, osaamista, osaavan työvoiman saatavuutta sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtajana ja E-vastuualueen johtajana vuodesta 2011 toiminut Leena Vestala jäi eläkkeelle lokakuussa.

Yksikön päälliköt

Pirkanmaan ELY-keskukseen valittin vuosille 2021–2025 yksikön päällikön tehtäviin seuraavat henkilöt:

Liikenne- ja infrastruktuuri

  • Liikennejärjestelmä: Harri Vitikka
  • Tienpidon suunnittelu: Tero Haarajärvi
  • Keskitetyt asiakaspalvelut: Sirkka Lahtinen

Ympäristö ja luonnonvarat

  • Keskitetyt ympäristöpalvelut: Ari Nygrén
  • Luonto: Marja-Liisa Pitkänen
  • Rakennettu ympäristö: Samuli Alppi
  • Vesi: Heidi Heino
  • Ympäristönsuojelu: Tuija Sievi-Korte

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueella toteutettiin loppuvuodesta organisaatiotarkistus. Yhdyskunnat ja luonto -yksikön tehtävät jaettiin kahteen uuteen yksikköön (rakennettu ympäristö ja luonto -yksiköt).