Navigointivalikko
Uutiset 2019

Uusi opas tukee purojen, lampien ja lähteiden suojelua (Pirkanmaa)

Suomen ympäristökeskus on julkaissut pienvesien suojelua tukevan Pienvesioppaan. Pirkanmaalla on kunnostettu viime vuosina muun muassa Parkanossa sijaitseva Kylmänoja, jossa vanhat tierummut estivät alkuperäisen taimenkannan liikkumista.

Pienvesiopas tukee vesien tilasta huolestuneita asukkaita, viranomaisia ja yhdistyksiä suojelun suunnittelussa ja käytännön suojelutyössä. Opas auttaa tunnistamaan erilaiset pienvedet ja avaa lainsäädäntöä, käsitteitä ja määritelmiä.

Pienvesiä ovat esimerkiksi purot, lammet, norot ja lähteet. Ne kärsivät muun muassa ojituksista, hakkuista, vesirakentamisesta ja vesistöjen rehevöitymisestä. Uusia uhkia aiheuttavat ilmastonmuutos ja vieraslajit.

Nousuesteet pois ja lisää sorakoita taimenille

Pirkanmaallakin kunnostetaan jatkuvasti pienvesiä, ja usein kunnostuksessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi vesialueen osakaskuntien, kalastusalueiden, suojeluyhdistysten, kuntien ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken. Tällöin on tärkeää, että kaikki osapuolet tuntevat kunnostuksen perusasiat.

Yksi viime vuosien esimerkki onnistuneesta kunnostuksesta ja hyvästä yhteistyöstä on Parkanon Kylmänojan kunnostus vuonna 2017. Pohjavesivaikutteisessa purossa elää alkuperäinen taimenkanta, jolle vanhat, osittain sortuneet tierummut sekä niiden edessä ollut kynnys muodostivat nousuesteen. Suomen vaeltavat ja paikalliset taimenkannat ovat vaarassa kadota muun muassa nousuesteiden takia.

Parkanon Kylmänoja ennen kunnostusta.Lähtötilanne ennen kunnostusta. Kuva: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen arkisto.

Kunnostuksessa vanhat tierummut poistettiin ja korvattiin uudella, teräksisellä rummulla, jossa ei ole nousuesteen aiheuttavaa kynnystä. Samalla alueelle tehtiin taimenen lisääntymiseen soveltuvia sorakoita, ja kaloille luotiin suojapaikkoja kiveämällä uomaa. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys vastasi kunnostuksen suunnittelusta sekä koneellisen kunnostustyön ohjauksesta.

Pienellä investoinnilla vaikuttavia tuloksia

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle avustusta vesistön esteettömyyden edistämiseksi, alkuperäisen taimenkannan säilyttämiseksi sekä pienveden turvaamiseksi erittäin uhanalaisen taimenen elinympäristönä. 3150 euron avustus kattoi puolet hankkeen kustannuksista.

Hanketta rahoittivat myös Alaskylän osakaskunta, Parkanon kalastusalue, Parkanon kaupunki sekä Vuokon Luonnonsuojelusäätiö. Maa-alueen omistajakin oli mukana toteuttamassa kunnostusta ja antoi mm. konetyöapua kunnostuksen toteutuksessa.

Parkanon Kylmänoja kunnostuksen jälkeen.Lopputilanne kunnostuksen jälkeen. Kuva: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen arkisto.

Ennen kunnostusta vielä vuonna 2015 koekalastuksessa saatiin vain kahdeksan taimenta, mutta kunnostuksen jälkeen vuonna 2018 samasta paikasta saatiin jo 18 taimenta. Näyttää siis siltä, että pienehköllä investoinnilla pienvesistöön voidaan saada aikaan vaikuttavia tuloksia.

 

Lue lisää Pienvesioppaasta

Uusi opas kannustaa ja tukee pienvesien suojelutyötä (Suomen ympäristökeskuksen tiedote 30.10.2019)

Pienvesiopas – pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö

 

Lue lisää ympäristöavustusten hakemisesta – haku käynnissä 2.12. saakka

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Pirkanmaan ELY-keskuksesta (tiedote 21.10.2019)

 

Lue lisää Kylmänojan kunnostuksesta

ikaalistenreitti.com/kylmanojan-tierumpu

vesienhoito.kvvy.fi/lisapiste/kylmanojan-nousuesteen-poistaminen-ja-kalataloudellinen-kunnostus


Alueellista tietoa