Navigointivalikko
Uutiset 2019

Tiesään asiantuntijat koolla Kouvolassa 28.5.2019 (Kaakkois-Suomi)


 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti valtakunnallisen tiesääpäivän 28.5. Pohjola-talolla, Kouvolassa. Tiesääpäivä on tarkoitettu talvihoitoon ja liikenteen hallintaan tiesääasioissa liittyville tahoille liikenne- ja viestintäministeriössä, Väylävirastossa, ELY-keskuksissa, Traficomissa, Kelikeskuksissa ja Liikennekeskuksissa, sääpalveluja tuottavissa yrityksissä, tiesäälaitteita toimittavissa ja huoltavissa yrityksissä, sekä muille tiesäähän liittyville asiantuntijoille.

Tälläkin kertaa tilaisuudessa kuultiin lukuisia esitelmiä alan asiantuntijoilta. Päivän aikana päästiin myös keskustelemaan uusimmista tiesäähän liittyvistä kehittämisasioista, järjestelmistä, laitteistoista, ennustemalleista sekä muusta alaan liittyvästä kehittämistoiminnasta.

Paikalle oli saapunut 60 tiesääalan asiantuntijaa eri organisaatioista ympäri Suomen. Kansainvälistä virettä tapahtumaan toivat kaksi asiantuntijaa Virosta. Järjestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiesääkoordinaattorin roolissa toimivan yksikön päällikön Anu Vilamaan johdolla.

ITM Finlandin operatiivinen johtaja Riku Suursalmi kertoi tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa Väyläviraston ja Traffic Management Finland Oy:n (TMFG) strategisesta kumppanuudesta. Väylävirasto ja TMFG syntyivät liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistuksessa ja aloittivat toimintansa 1.1.2019. Väylä vastaa valtion väyläomaisuuden hallinnasta ja TMFG tuottaa liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita.  ITM Finland on osa TMFG Oy:ta ja sen vastuualuetta on tieliikenteen ohjaus.

Sakari Lindholm WSP:stä ja Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoivat vaihtuvan ohjauksen kehityksestä E18 tiellä välillä Lohja-Vaalimaa. Jussi Kailasto korosti, että ELY-keskukselle tärkeintä on, että tienkäyttäjien kokemus ohjauksesta koko matkalla olisi yhtenäinen. Kehitysprojektissa ovat mukana WSP:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Uudenmaan ELY-keskus sekä ITM Finland. 

Ilmatieteen laitoksen Marjo Hippi kertoi kuulumisia viime vuonna järjestetystä Sirwec-seminaarista. Paikalla olijat saivat kuulla myös Viron Maanteamtin Tonu Asandin toimesta Smart E67 -projektista. Kansainvälisiin tunnelmiin päästiin myös, kun Taisto Haavasoja Teconerilta kertoi talvikunnossapidosta Coloradossa ja siellä toteutetussa pilotissa, jossa tavoitteena oli suolauksen vähentäminen ja kustannusten lasku.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta eläkkeelle jäänyt ja Tiesääpäivä-tapahtuman aikoinaan luonut Yrjö Pilli-Sihvola oli mukana tilaisuudessa ja kertoi tekemästään Utin tiesääaseman toimivuustutkimuksesta. Tässä muutamia esimerkkejä päivien esityksistä.

Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä päivän antiin. Uusia innovaatioita ja järjestelmiä esiteltiin ja varmaankin kehittäjät saivat ajatuksia vielä paremmista laitteista, järjestelmistä ja palveluista.

"#tiesääpäivät'llä Kouvolassa tuntuu, että datan laatu ja määrä on nyt todella lähdössä lentoon. Kovat odotukset, mitä teiden kunnossapidossa saadaan hyödynnettyä!" Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama twiittasi tilaisuudesta.

Esitysmateriaalit

1 ITM Finland

2 E18 uusi ohjauspolitiikka

3 Vaisalan mobiilianturi

4 Sirwec 2018 kuulumiset

5 Utin tapaustutkimus

6 Smart E67 projekti ja RWIS Virossa 2019

7 RoadAI - konenäkö ja mobiilitieto liikenteenhallinnan ja talvihoidon tukena

8 Case Colorado

9 Joukkoistettu tiesää -tiedonkeruu hyötyajoneuvojen avulla, RoadCloud

10 Tiesääpalvelu, Tiesää-tuote, ITMF

Teksti: Maija Blomqvist
Kuva: Minna Niukkanen


Alueellista tietoa