Navigointivalikko
Uutiset 2019

Matkailun tilanne ja näkymät – kolme kysymystä asiantuntijalle (Lappi)

Matkailun toimialaraportti julkaistiin tammikuussa. Matkailun toimialapäällikkö Susanna Jänkälä, matkailussa on tällä hetkellä hyvä pöhinä päällä. Mihin asioihin lappilaisten matkailuyritysten kannattaisi nyt panostaa?

Digi, digi ja digi. Lappilaiset pienetkin matkailuyritykset ovat kansainvälisessä kilpailussa ihan samalla viivalla koko maailman muiden matkailuyritysten kanssa. Näkyvyyden parantamiseen digitalisaatio on ainoa keino. Tällä hetkellä suurin osa matkailuun liittyvistä hauista ja ostoista tehdään digitaalisissa kanavissa ja kehityksen odotetaan jatkuvan.

Toinen panostettava asia on kestävyys eri muodoissaan. Matkailun osuus maailman hiilijalanjäljestä on merkittävä, lentomatkustus etunenässä. Koska Suomen ja Lapin saavutettavuus ilman lentämistä on haastavaa, on negatiivisia vaikutuksia pyrittävä minimoimaan ja positiivisia vaikutuksia maksimoimaan sekä matkailuyrittäjille että matkailukeskuksille. Yksi näkyvä keino tähän on esimerkiksi erilaisten energiaratkaisujen hyödyntäminen, sillä energian tehokas käyttö on yksi tärkeimmistä ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista.  Ja sitten kun vielä muistetaan viestiä asiakkaille näistä positiivisista puolista, niin ollaan jo hyvällä tiellä!

Mitä Lapissa tehdään osaavan työvoiman saamiseksi matkailuyrityksille?

Osaavan työvoiman saatavuudesta on puhuttu useampia vuosia, mutta vasta nyt se näkyy konkreettisesti yrittäjän arjessa, estäen jopa yrityksen kasvun. Lapissa on tehty useita erilaisia toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi mm. parantamalla matkailutyön mielikuvaa, houkuttelemalla alalle ulkomaista työvoimaa tai kokeilemalla erilaisia ammattiyhdistelmiä, kuten valtakunnallisen Matkailudiili-hankkeen  metsurit matkailualalla -pilottia. Yksi seikka työvoiman saamiseksi on alan heikko palkkamielikuva, vaikka suuri osa matkailuyrityksistä jo nyt maksaa selvästi taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Merkittävänä tekijänä nousee myös matkailutyöntekijöiden asuntopula, joka monessa matkailukeskuksessa on suurin osaavan työvoiman saamisen este.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Tulevaisuuden matkailijan tarpeet tulevat muuttumaan. On olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, mihin matkailu tulee kehittymään ja mihin matkailuyritysten kannattaa panostaa. OECD on tunnistanut neljä matkailun megatrendiä vuoteen 2040, joista tarkemmin alla.

Lue lisää matkailun liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä tammikuussa julkaistusta toimialaraportista.

#3kysymystä


Alueellista tietoa