Navigointivalikko
Uutiset 2019

Korjatuilla Nokian ja Sastamalan pintakelirikkoteillä kelpaa nyt ajaa (Pirkanmaa)

Vaikeasta pintakelirikosta kärsineet Nokian ja Sastamalan soratiet ovat nyt hyvässä kunnossa vuosi sitten tehdyn kunnostuksen jäljiltä.

Nokialla ja Sastamalassa korjattiin vuosi sitten kulutuskerrosnäytteiden avulla valituilla, kolmella erilaisella menetelmällä yhteensä 57 kilometriä soratietä. Kaikkein raskaimmalla korjausmenetelmällä tieltä poistettiin vanhaa kulutuskerrosta 400 tonnia kilometriltä ja uutta ajettiin 700 tonnia. Kahdessa kevyemmin tehdyssä kohteessa uusittu sorastusmäärä jäi 500 tonniin kilometriltä.

Kevyimmässä toimenpiteessä vanhan kulutuskerroksen poistosta luovuttiin kokonaan, ja toiseksi kevyimmässä sitä poistettiin vähemmän, kuin kaikkein perusteellisimmassa kunnostuksessa. Osalla kunnostuskohteita tien muotoa parannettiin, ja heikosti kantaviin kohtiin tehtiin kelirikkokorjaus ennen kulutuskerroksen ajamista karkeammalla murskeella. Lisäksi teiden oikea kallistussuunta varmistettiin ja tiet myös ojitettiin.

Kunnostusta edelsi poikkeuksellisen vaikea pintakelirikko

Ennen korjausta tiet kärsivät poikkeuksellisen pahasta pintakelirikosta. Pahimmillaan soratien pinnassa oli jopa 20 senttimetriä pehmeää liejua, sillä hienontunut murske imi vettä pesusienen tavoin sisältämiensä pehmeiden mineraalien vuoksi. Testitulosten ansiosta kulutuskerrosmurskeen laatuvaatimuksia onkin nyt korotettu ja murskeen veden pidättävyydelle on asetettu raja-arvot.

Paras ja samalla kallein tulos saavutetaan raskaalla muokkauksella

Kunnostetut soratiet ovat nyt hyvässä kunnossa muutamaa korjattavaa kohtaa lukuun ottamatta. Kunnostettujen sorateiden kulutuskerrokseen valittu karkeampi murske on hieman tavanomaista alttiimpi kuoppien syntymiselle, mutta pintakelirikkoa niillä ei enää ole kuin muutamassa kohdassa.

Paras korjaustulos pintakelirikon torjunnassa saadaan raskaalla muokkauksella, mutta siihen eivät tienpitäjän käytettävissä olevat rahat kaikissa kohteissa riitä. Silti monin paikoin kevyempikin kunnostus riittää ja rahaa säästyy sellaiseen kohteeseen, jossa järeimmät keinot ovat tarpeen. 

ELY-keskus kunnosti vuosi sitten vaikeasta pintakelirikosta kärsineitä Nokian ja Sastamalan sorateitä korjausvelan taittamiseen osoitetulla liikenneväylien erillisrahalla. Teiden kuntoa tarkkaillaan vastakin, jotta valittujen korjausmenetelmien toimivuudesta saadaan pidempiaikaista tietoa.

Linja-auto ajamassa soratiellä.


Alueellista tietoa