Navigointivalikko
Uutiset 2019

Hallitus on linjannut seuraavan rakennerahastokauden Suomen toimenpiteitä

Hallitus on tehnyt päätöksiä Euroopan unionin vuosien 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan Suomen toimenpideohjelmasta. Nyt linjattiin ohjelmien lukumäärä, painopisteet ja valtakunnallisen toiminnan osuus rahoituksesta.

Suomeen tulee yksi rakennerahasto-ohjelma

Suomeen Ahvenanmaata lukuunottamatta tulee yksi ohjelma, jonka kautta toteutetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Alueiden ehdotukset ohjelman sisällöiksi ovat lähellä toisiaan. Harvan asutuksen erityistoimet Itä- ja Pohjois-Suomessa sisällytetään koko Suomen kattavaan ohjelmaan. Ohjelman sihteeristö toimii kahdessa alueellisessa kokoonpanossa: Pohjois-ja Itä-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Ohjelman tavoitteet tukevat hallituksen tavoitteita

Uuden ohjelman strategiset painopisteet ovat

  1. Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen (sisältää pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla)
  2. Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä
  3. Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen
  4. Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa
  5. Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen
  6. Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Valtakunnallinen ja alueellinen toiminta täydentävät toisiaan 

Valtakunnallisesti ohjattuun toimintaan varataan EAKR:n kokonaisrahoituksesta enintään kahdeksan prosenttia ja ESR:stä enintään 20 prosenttia. EAKR:n kahdeksan prosentin osuudesta varataan neljä prosenttia ja ESR:n 20 prosentin osuudesta varataan kolme prosenttia InvestEU:n toimintaan. InvestEU on uusi mekanismi mahdollistamaan pk-yritysten rahoitusta.

Valtakunnallisuus lisää toiminnan systemaattisuutta sekä edistää tulosten leviämistä. Alueet osallistuvat valtakunnallisen toiminnan sisältöjen suunnitteluun, toimeenpanon ohjaukseen ja seurantaan sekä toteuttavat myös valtakunnallisten teemojen mukaisia toimia.

Alueellista toimintaa ohjaavat maakuntien yhteistyöryhmät. Ohjelman hankepäätökset tehdään pääosin maakuntien liitoissa ja ELY-keskuksissa.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.11.2019

 


Alueellista tietoa