Navigointivalikko
Uutiset 2019

ELY-keskusten seitsemään elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajan virkaa hakeneet

Uudenmaan ELY-keskus

Pertti Eskelinen
Kimmo Hietala
Markus Häyhtiö
Petri Knaapinen
Mikko Niclas Kangasjärvi
Jaana Majanen
Anne Murtonen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Juha Savela
Hannu Sivula
Marjukka Turunen
+ 6 muuta henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen

Etelä-Savon ELY-keskus

Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Pauli Karihtala
Kirsi Kosunen
Mari Miettinen
Jani Männikkö
Juha Pulliainen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Kari Synberg
Juho Tanttu
Veli-Matti Tolppi
Juha Vuorela
+ 3 muuta henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Jan Blomberg
Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Juha Heikkinen
Jussi Herranen
Juha Kaipiainen
Pauli Karihtala
Veli-Matti Kauppinen
Erno Kääriäinen
Soile Lahti
Jari Lauronen
Timo Ollila
Elsa Paronen
Pasi Patrikainen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Jukka Savolainen
Mika Suomalainen
Veli-Matti Tolppi
Markus Vesterinen
Päivi Ylä-Outinen
+ 5 muuta henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen

Pohjanmaan ELY-keskus

Rauni Korpela
Jenni Lehmonen
Pauliina Palomäki
Anne Pesola
Hanna Rawson
Timo Saari
Ola Sundqvist
Marja-Riitta Vest
+ 2 muuta henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Annu Ahonen
Kalle Eerikäinen
Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Pauli Karihtala
Sanna Kasurinen
Petri Keronen
Jari Lauronen
Toomas Lybeck
Tomi Martikainen
Ari Niiranen
Terhi Pakarinen
Leila Putkivaara
Kyösti Rasinmäki
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Harri Turunen
Juha Vuorela
+ 3 muuta henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hannu Haapala
Pauli Karihtala
Harri Kiviharju
Rauni Korpela
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Mika Soininen
Stefan Strandberg
Timo Takala
Juha Tall
Ville Vihla
+ 5 muuta henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen

Kainuun ELY-keskus

Tuija Heikkinen
Pekka Huovinen
Marjaana Kallio
Jaana Korhonen
Suvi Piironen
Veli-Pekka Rautava
Jouni Remes
Timo Saari
Päivi Ylä-Outinen
+ 2 muuta henkilöä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen


Alueellista tietoa