Navigointivalikko
Uutiset 2019

Elintarvikevienti kasvaa ennätysvauhtia

Elintarvike- ja juomasektorin vienti on tänä vuonna ollut lupaavassa kasvussa. Vuoden 2019 vientiennuste on 1,75 miljardia euroa, joka olisi toteutuessaan ennätyksellinen. Tiedot ilmenevät 27.11.2019 julkaistusta elintarvikealan toimialaraportista.

Viennin arvoa on auttanut uusien markkinoiden lisäksi vientimäärien ja -hintojen nousu. Elintarvike- ja juomasektorilla tietoisuus viennin tuomista kasvumahdollisuuksista on lisääntynyt, ja uusia vientiyrityksiä on osallistunut maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan Business Finlandin Food from Finland -ohjelmaan. Myös elintarvikeviranomaisilla ja muilla kehittämistoimijolla on ollut keskeinen rooli viennin mahdollistajina.

Vientiryhmistä tänä vuonna nousussa ovat olleet erityisesti maitojalosteet, kaura, muut elintarvikkeet ja alkoholituotteet. Vientimaista kasvussa on ollut muun muassa Kiina, jonne on viety erityisesti sianlihaa ja maitojauhetta.

Elintarviketuonti Suomeen on ollut vientiimme verrattuna noin kolminkertainen, 4,6 miljardia euroa vuonna 2018. Tuonnista suuri osa on tuotteita, joita ei Suomessa tuoteta tai valmisteta. Kauppataseen alijäämän kuromiseksi olisi tärkeää saada viennin jalostusarvoa parannettua.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.11.2019

Elintarvikealan toimialaraportti 2019
Elintarviketeollisuuden avainluvut
Taustatietoa toimialapalveluista
Toimialapalveluiden elintarvikealaa koskevat julkaisut
Pk-toimialabarometri: elintarvikkeiden valmistus, Syksy 2019


Alueellista tietoa