Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Taksiluvat haettavana Kemijärven, Posion, Sallan, Simon ja Sodankylän kunnissa (Lappi)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa haettavaksi taksiluvat seuraavissa kunnissa:

Kemijärvi, Posio, Salla, Simo ja Sodankylä

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle, joka täyttää taksiliikennelaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset. Hakijalta edellytetään muun muassa, että hän on suorittanut hyväksytysti taksiliikenteen yrittäjäkokeen ja että hänellä on kokemusta taksinkuljettajana. Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita on saatavana ELY-keskuksen internet-sivuilta www.ely-keskus.fi kohdasta Liikenne - Taksiliikenne. Hakemuksesta tulee käydä ilmi haetaanko taksilupaa henkilöautolle vai esteettömälle henkilöautolle.

Taksiluvat edellä mainittuihin kuntiin myönnetään tällä hakukierroksella esisijaisesti ensimmäistä lupaansa hakeville hakijoille taksinkuljettajana hankitun työkokemuksen pituuden perusteella. Taksiluvan hakijoiden keskinäinen etusijajärjestys määräytyy taksiliikennelain mukaisesti.

Tietoja kuntien taksikiintiöistä ja haettavana olevista luvista saa ELY-keskuksesta puh. 0295 037 000 (vaihde) tai 0295 037 220.

Hakemukset tulee toimittaa Lapin ELY-keskukselle viimeistään torstaina 31.8.2017 klo 16.15 mennessä osoitteeseen Hallituskatu 3 B, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Alueellista tietoa