Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Innovaatio- ja kansainvälistymispalvelut säilyvät maakunnissa (Pirkanmaa)

Hallituksen keväällä 2016 tekemän päätöksen mukaisesti 18 maakuntaan on nimitetty Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori. He aloittavat tehtävissään vuoden 2017 alussa ja siirtyvät 2019 alusta perustettaviin maakuntiin. Koordinaattorit​ edistävät maakunnissa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja toimivat linkkinä maakuntien ja valtionhallinnon toimijoiden välillä. Pirkanmaan Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoriksi on valittu Jukka Kohonen.

Vuoden 2017 alussa innovaatio- ja keksintötoimintaa ja liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevat kehittämis- ja koordinaatiotehtävät sekä pieniä energiatukia koskevat tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista Tekesiin. Lisäksi TEM siirtää laivanrakennuksen innovaatiotuet Tekesiin. Näitä tehtäviä hoitavan ELY-keskusten kasvu ja innovaatiot -yksikön henkilöstön työnantajaksi vaihtuu Tekes. Henkilöiden toimipisteet ja tehtävät säilyvät siirrossa ennallaan. Siirto ei vaikuta asiakkaiden palveluun tai kesken olevien hankkeiden käsittelyyn.

Asiakkaiden palvelu ja hankkeiden käsittely jatkuvat ennallaan

Asiakkaiden palvelu ja hankkeiden käsittely jatkuvat siirron aikana ja sen jälkeen katkoksitta. Uudet innovaatio- ja energiatukihakemukset osoitetaan tammikuusta lähtien Tekesille ja Tekes tekee päätökset niistä. Samalla otetaan käyttöön sähköinen asiointi kaikissa hankkeissa.

Lisätietoja: Ylijohtaja Leena Vestala, puh. 0295 036 216
 


Pirkanmaan Team Finland - kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori
Jukka Kohonen


Alueellista tietoa