Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Luomu kiinnostaa ja innostaa eteläsavolaisia yrittäjiä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Luonnonmukainen tuotanto on Etelä-Savon alueella kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana runsaasti. Tänä vuonna alueellamme on 276 luomuviljelijää ja luomuviljeltyä peltoalaa 10 300 hehtaaria, mikä on 14,4 % Etelä-Savossa viljellystä kokonaispeltopinta-alasta. Vuonna 2011 alkutuotannossa oli 232 yrittäjää ja 7787 hehtaaria. Valtakunnan tasolla Etelä-Savon ELY-keskus on kolmanneksi suurin Kainuun ja Pohjois-Karjalan jälkeen.

Etelä-Savon luomutuotanto on monipuolista. Alueellamme on viljatilojen lisäksi emolehmä-, lypsykarja-, lammas-, kana- ja mehiläisluomutuotantotiloja sekä puutarha-ja vihannestiloja. Kiinnostus luomuun on jatkuvassa nousussa. Keväällä 2015 uusia luomuviljelijöitä liittyi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään 21 ja uusia tuotantosuunnan lisääjiä eläinpuolelle liittyi viisi. Määrällisesti kasvua edellisvuoteen oli peräti 7 %.

Luomumetsien osuus kasvussa

Uutena mahdollisuutena Etelä-Savossa on nähty myös metsien hyödyntäminen luomussa. Metsäkeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja ELY-keskus tekivät helmikuussa 2015 noin 5 400 eteläsavolaiselle metsänomistajalle kyselyn suhtautumisesta metsien luomusertifiointiin, metsien monikäyttöön ja jokamiehen oikeuksiin. Yli puolet vastanneista piti luomua ja metsien luomusertifiointia markkinavalttina maakunnalleen. Alkuvuodesta Etelä-Savossa oli ainoastaan yksi kolmen hehtaarin metsäpalsta, nyt luomuhyväksyttyä metsää on noin 1500 hehtaaria, eikä kiinnostus näytä laantuvan.

Moni metsänomistaja on kiinnostunut metsien luomusertifioinnista ja on halukas hyödyntämään sen osana yritystoimintaansa. Hyödyntämishalukkuutta löytyy myös toisin päin. Esimerkiksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta on halukas sertifioimaan seurakunnan metsät luomuun heti kun metsille löytyy potentiaalista käyttöä. Joten jos toimintasi tarvitsee luomumustikkaa  tai –puolukkaa, kannattaa ottaa yhteyttä seurakunnan talouspäällikkö Tiina Snickeriin.

Yhdessä enemmän

Tavat tuottaa osaamista ja vaikuttavuudeltaan parhaiden ja kustannustehokkaimpien tuotantotapojen käyttöönotto ovat osa arkea myös luonnonmukaisessa tuotannossa. Luomualan lisäämiseksi Etelä-Savon ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Luomuinstituutin, Ruralia-instituutin, Pro Agrian, MTT:n, MTK:n, Metsäkeskuksen ja alueen yrittäjien kanssa. Yksi luomumetsien lisäämiseen liittyvä esimerkki on juuri käynnistynyt Luomumetsistä moneksi –hanke. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sitä toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Suomen Metsäkeskus.

Linkit:

Lisätietoa:
Asiantuntija Marja Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 073


Alueellista tietoa