Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Valtionapua saavien tiekuntien vastuu lisääntyy yksityisteiden siltahankkeissa

Tiekuntien vastuu yksityisteiden siltahankkeissa on lisääntymässä. Siltasuunnitelmien tilaaminen ja tarkastuttaminen ovat jatkossa tiekuntien vastuulla. Tiekunnan tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen ennen siltasuunnitelmien tilaamista. Suunnitelman tarkastajalla tulee olla tarkastettavan suunnitelman vaativuuteen nähden riittävä kokemus ja pätevyys.

Valtionavustusta voidaan myöntää valtionavustuskelpoisten yksityisteiden siltojen uusimiseen ja vaurioitumisen estämiseen. Tällaisia hankkeita voivat olla:

  • koko sillan uusiminen
  • sillan korvaaminen putkisillalla tai rummulla
  • siltarakenteiden uusiminen ja korjaaminen

Siltojen tavanomaiseen kunnossapitoon ja aivan pieniin korjaustöihin ei pääsääntöisesti voida myöntää valtionavustusta.

Tiekunnan hankittava pätevä suunnittelija, lupia ja lausuntoja

Siltahankkeista tarvitaan aina silta-asiantuntijan laatima suunnitelma valtionavustushakemuksen liitteeksi. Sillan suunnittelijalla tulee olla riittävä pätevyys ja kokemusta vastaavien rakenteiden suunnittelusta. Pätevän suunnittelijan käyttö luo edellytykset turvallisen ja kustannus-, ulkonäkö- ym. vaatimukset parhaiten täyttävän siltaratkaisun löytämisen. Kokeneita suunnittelutoimistoja on lueteltu mm. Liikenneviraston internet-sivulla:

Suunnitteluun liittyy aina myös tarvittavien viranomaislupien ja -lausuntojen hankkiminen. Luvat ja lausunnot hankkii myös joko tiekunta itse tai suunnittelija osana suunnittelutoimeksiantoa. Suuremmissa uusissa silta- ja rumpuhankkeissa (Ø ≥ 1000 mm) tarvitaan yleensä aukkolausunto.

Siltahankkeiden avustusmenettely

Tiekunnan tulee siltahankkeessa aina olla yhteydessä ELY-keskukseen ennen siltasuunnitelmien tilaamista. Yhteydenotot liikenteen asiakaspalvelukeskuksen kautta: Liikenteen asiakaspalvelukeskus (ma - pe klo 9 - 16), yksityistieneuvonta p. 0295 020 603, liikenteen.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi.

Valtionapua saavissa yksityistiesilloissa noudatetaan menettelyä, jossa tiekunta sekä tilaa että tarkastuttaa sillan rakennus- ja korjaussuunnitelmat. Vaativien siltakohteiden suunnitelmat tulee tarkastuttaa ulkopuolisella riippumattomalla tarkastajalla. Suunnitelman tarkastajalla tulee olla tarkastettavan suunnitelman vaativuuteen nähden riittävä kokemus ja pätevyys.

Tarkastetut suunnitelmat tarkastusraportteineen toimitetaan valtionavustushakemuksen liitteenä ELY-keskukseen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:

Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 603

Uutista koskien:

Yksityistieasiantuntija Kai Paavola, p. 0295 024 705


Alueellista tietoa