Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi valmistui (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 2013–2014 toteuttamassa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnissa on tarkistettu yhdentoista valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen nykytila, arvoluokka ja aluerajaus. Arvioinnin perusteella kaikkia alueita ehdotetaan edelleen valtakunnallisiksi maisema-alueiksi. Lisäksi luetteloa on täydennetty neljällä uudella alueella.

Kun kartoitukset on tehty kaikissa maakunnissa, laatii työtä ohjaava ympäristöministeriön asettama työryhmä esityksen koko maan kattavasta aluelistauksesta, jonka pohjalta valtioneuvosto tekee uuden päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Tätä ennen ELY-keskukset ja ympäristöministeriö toteuttavat kuulemisen vuonna 2015.


Alueellista tietoa