Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Opinto- ja uraohjaus yhdeksi kokonaisuudeksi - yhteistyötä ja yrittäjyyttä edistetään (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomessa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen tavoitteita vuosille 2014–2020 ovat yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjyyden, osaamisen ja työllisyyden edistäminen. Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toimintasuunnitelman tavoitteisiin päästään tiivistämällä kaikkien yrittäjyyttä tukevien tahojen yhteistyötä, yksilön ja työelämän tarpeista lähtevällä opinto- ja uraohjauksella sekä kattavilla ja laadukkailla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla. Lisäksi opinto- ja uraohjauksella tavoitellaan tietoisia valintoja ja tekijöiden löytymistä avoimiin työpaikkoihin.

Yhteistyö ja yrittäjyys etusijalla Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen (ELO) -verkosto on laatinut toimintasuunnitelman vuosille 2014 – 2020. Sen tärkeimpänä tavoitteena on opinto- ja uraohjauksen palvelujen parantaminen tiivistämällä yhteistyötä ja sovittamalla toimintoja yhteen.

Toimintasuunnitelmassa korostetaan erityisesti yritysten ja oppilaitosten sekä kaikkien yrittäjyyttä tukevien tahojen yhteistyön lisäämistä. Yrittäjyyttä tuetaan ja edistetään monilla keinoilla, joista on esimerkiksi piloteissa saatu hyviä kokemuksia.

Yrittäjyyttä tuetaan muun muassa yrittäjyyskasvatuksella, yrittäjätapaamisilla, seudullisilla yrittäjyyskasvatustilaisuuksilla, yrityskylä-toiminnalla, start-up -hautomotoiminnalla, laajentamalla yrityskummiverkostoa, selkeyttämällä oppilaitosten yrittäjyyteen liittyvää toimintaa, tuomalla yrittäjyysvalmennusta kaikkiin koulutuksiin ja lisäämällä opettajien työelämäjaksoja.

Opinto- ja uraohjaus yhdeksi kokonaisuudeksi

Ohjauspalvelua kehitetään siten, että yksilön ja työelämän tarpeista lähtevää ohjausta on tasapuolisesti saatavilla. Kaakkois-Suomessa opinto- ja uraohjaus kytketään yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

Erityisesti parannetaan eri toimijoiden yhteistyötä koulutusasteiden nivelvaiheessa, opinto-ohjaajien välistä yhteistyötä eri oppilaitosten välillä.

Kattavat ja laadukkaat ohjauspalvelut vaikuttavat merkittävästi koulutuksen aloittamiseen, keskeyttämiseen, motivoituneen ja koulutetun työvoiman saantiin, yritysten henkilöstön osaamisen lisäämiseen ja työssä viihtymiseen sekä työurien pitenemiseen.

Kaakkois-Suomen ennakointiverkosto tuottaa alueellista ennakointitietoa ja huolehtii siitä, että ohjaustyössä toimivilla on käytettävissään tehtävien edellyttämä tilasto- ja seurantatieto.

Oppilaitosten johto varmistaa, että ennakointitietoa osataan tulkita oikein ja että ennakointitietoa käytetään asianmukaisesti ohjauksessa.

Tieto kulkemaan koulujen ja yritysten välille

Toimenpiteillä edistetään myös yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, parannetaan ohjausosaamista ja kehitetään verkostoja sekä tiivistetään ja tehostetaan tiedonvälitystä ja jaetaan osaamista.

Kaakkois-Suomessa koulutuksen järjestäjät laativat työelämän toimintasuunnitelmat, joissa painotetaan sitä, että koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeisiin, työelämän tulee olla yhdenvertaista ja kansainvälistyminen on huomioitava koulutus- ja työmarkkinoilla.


Alueellista tietoa