Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Nimityksiä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Eija Virtasalosta rakennerahastoyksikön päällikkö

Eija Virtasalo Lapin ELY-keskuksesta on valittu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen uuden rakennerahastoyksikön päälliköksi. Viiden vuoden määräaikainen tehtävä alkaa 1.6.2014.

Virtasalo on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta pääaineenaan tuotanto- ja käyttötalous. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Johtamisen opisto JTO ry:ssä. Muu koulutus sisältää opintoja muun muassa Rovaniemen yliopistossa, Lapin korkeakoulussa, Valtionhallinnon kehittämiskeskuksessa sekä Teknillisessä korkeakoulussa.

Virtasalolla on takana monivuotinen ura Lapin ELY- ja TE-keskuksissa ja niitä edeltäneessä KTM yrityspalvelussa erilaisissa tehtävissä vuodesta 1995 lähtien. TE-keskuksessa hän toimi kehittämis- ja päällikkötehtävissä muun muassa yritys- ja kehittämisosastolla. Hänen viimeisimpänä tehtäväalueenaan oli innovaatio- ja kansainvälistyvä liiketoiminta. Hän toimi Lapin ELY-keskuksessa e-vastuualueella päällikkönä innovaatiot, kansainvälistyminen ja yritysrahoitusyksikössä.

Marja-Liisa Kivilompolo maksatus- ja tarkastusyksikön päälliköksi

Marja-Liisa Kivilompolo on nimitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikön päälliköksi 1.6.2014 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Kivilompolo on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.  Hänellä on pitkä kokemus erilaisista tarkastustehtävistä sekä EU -rahoitustehtävistä. Hänen uransa nykyisen ELY-keskuksen tehtävien piirissä yltää aina vuoteen 1996 asti, jolloin hän tuli piiritarkastajaksi Oulun työvoimapiiriin.

Vuonna 1998 Kivilompolo siirtyi silloisen TE-keskuksen yritysosastolle yritystutkijaksi ja yrityskehityksen asiantuntijaksi. Tässä työssä hän toimi vuoden 2010 maaliskuuhun asti, jolloin siirtyi ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusryhmän ryhmäpäälliköksi. Vuoden 2014 alusta lähtien hän on hoitanut maksatus- ja tarkastusyksikön vt. päällikön tehtävää.

Riitta Ilola nimitettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituspäälliköksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on nimittänyt Riitta Ilolan rahoituspäälliköksi 1.6.2014 alkaen. Ilola on toiminut aiemmin ELY -keskuksessa rakennerahastoyksikön päällikkönä sekä strategiayksikön päällikkönä noin neljän vuoden ajan.  

Ilolan työtausta ja koulutus sisältävät monipuolisesti kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä tehtäviä.  Hänellä on kokemusta erityisesti muutosjohtamisesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa hän on osaltaan ollut käynnistämässä ja kehittämässä sekä strategia- että rahoitusyksikköä. Hän on toiminut vastuullisissa tehtävissä rahoituspäätösten hyväksymisessä ja on ollut mukana kehittämässä ELY-keskuksen rahoitusprosessia.

ELY -keskuksen lisäksi Ilola on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan TE -keskuksessa EU-rakennerahasto- sekä hankeyksiköiden päällikkönä yhteensä kolmen vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut työvoimapalvelujen kehittämisyksikön päällikkönä kaksi vuotta. Hänen työkokemuksensa TE-keskuksessa sisältää myös suunnittelijan sekä työvoimatoimistoverkkouudistuksen projektipäällikön toimet.

Kaiken kaikkiaan Ilolalle on kertynyt kokemusta päällikkötason tehtävistä ELY- ja TE -keskuksissa yhteensä lähes kymmenen vuotta.

Ilola on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta. Hän on täydentänyt koulutustaan johtamistaidon erikoisammattitutkinnolla sekä TEM-konsernin johtamisvalmennusohjelmassa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Matti Räinä, puh. 0295 038 279
Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150 (tavoitettavissa 16.6. alken)
Marja-Liisa Kivilompolo, puh. 0295 038 179
Riitta Ilola, puh. 0295 038 224


Alueellista tietoa