Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Muutoksia ELY-keskusten yritystuissa (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskuksen yritystukiin tulee vuoden 2014 aikana muutoksia, joista osa on vaikuttanut tukimahdollisuuksiin heti vuoden 2014 alusta alkaen.

Lähtökohtana on tilanne, jossa realisoituu käytäntöön samanaikaisesti EU-ohjelmakausien vaihdos ja kansallisiin yritystukiin (TEM) kohdistuva määrärahojen puoliintuminen. Muutosten johdosta ELY-keskuksen mahdollisuudet tukea pk-yritysten hankkeita vuonna 2014 ovat merkittävästi heikommat molemmissa pääasiallisissa tukijärjestelmissä, työ- ja elinkeinoministeriön yritystukilain mukaisessa pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksessa ja maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämislain mukaisessa maaseudun mikroyritysten rahoituksessa.

Maaseudun mikroyritykset ja ensimmäisen asteen maataloustuotteita jalostavat pk-yritykset

Maaseudun kehittämislain perusteella maaseudun mikroyritysten ja maataloustuotteiden ensimmäisen asteen jalosteita tuottavien pk-yritysten osalta vuodesta 2014 tulee välivuosi. ELY-keskus on saamassa vielä vanhan ohjelmakauden määrärahoja pienen määrän, mutta ne sitoutuvat pääosin jo vuoden 2013 aikana vireille tulleisiin hankkeisiin. Uuden Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituskauden 2014 - 2020 toiminta yritystukien osalta käynnistyy vasta vuoden 2015 alussa, jolloin katkoksen jälkeen on taas mahdollista hakea tukea uusiin hankkeisiin. Hakemusten jättämiseen pätee tällöinkin nykyinen käytäntö eli hakemus voi kohdistua vain vielä aloittamattomaan hankkeeseen. Käytettävissä oleva vuotuinen määrärahataso pysyy kuitenkin maaseutuohjelmassa lähes entisellään, ELY-keskuksella on käytettävissään edelleen vuositasolla maaseudun yritystukiin määrärahaa noin 3 milj. euroa / vuosi.

Muut yritysrahoitukseen liittyvät linjaukset ovat toistaiseksi voimassa:
Pirkanmaan ELY-keskuksen yrityshankkeiden rahoituslinjaukset (pdf)

 


Alueellista tietoa