Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Liikenteen asiakaspalvelu neuvoo nyt meri- ja rataliikenteenkin asioissa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Liikenteen asiakaspalvelukeskus on vuodesta 2006 neuvonut kansalaisia tieliikenteeseen liittyvissä asioissa. Tämän vuoden alusta palvelu laajentui koskemaan myös rata- ja vesiliikennettä koskevia asioita.


Kuva: Liikennevirasto. Kuvaaja: Markku Nummelin

Vuoden 2014 alussa liikenteen asiakaspalvelukeskuksen toiminta laajeni tieliikenteen lisäksi koskemaan myös rata- ja vesiväyliin liittyviä yhteydenottoja. Muutos perustuu viime vuoden lopulla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettuun valtioneuvoston asetukseen. 

Vajaassa kahdessa kuukaudessa vesi- ja rataliikennettä koskevia tiedusteluja on palvelukeskuksen päivittäisissä yhteydenotoissa tullut vielä harvakseltaan, mutta lukumäärän odotetaan kasvavan kesään mennessä selvästi. Suurin osa näistä tiedusteluista on koskenut vesiväylämerkkejä ja merikarttoja, rautateiden tasoristeysten näkemäalueita ja matkustajainformaatiota, sekä asemien ja laitureiden kunnossapitoa. Aikataulutiedustelut ja junien myöhästelyyn liittyvä tiedottaminen sen sijaan kuuluvat edelleen VR:lle. 

Vuonna 2013 asiakaspalvelukeskuksessa käsiteltiin pelkästään tieliikenteen asiakasyhteydenottoja noin 45 000 kappaletta. Asiakkaat tiedustelivat muun muassa liikenneturvallisuuteen ja liikenneväylien hoitoon ja ylläpitoon liittyviä asioita. Erityisen paljon yhteyttä otettiin liikenteen lupia koskevissa asioissa. Nyt kun asiakaspalvelu on laajentunut koskemaan kahta muutakin liikennemuotoa, asiakasyhteydenotot edellisvuodesta kasvavat varmasti.

Liikenteen asiakaspalvelukeskus on Liikenneviraston ja ELY-keskusten toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu, jossa neuvotaan tienkäyttäjiä, yrittäjiä ja kansalaisia. Lisäksi palvelukeskus vastaa asiakkaiden esittämiin kysymyksiin, käsittelee saamansa palautteen ja ohjaa asiakkaan oikean palvelun äärelle.

Liikenteen asiakaspalvelu
 


Alueellista tietoa