Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Ennallistamalla ehompia elinympäristöjä (Lapin ELY-keskus)

Leton ennallistamistyöt on aloitettu Kätkävaarassa Tervolassa. Alueelta poistetaan puustoa sekä täytetään että padotaan ojia. Ennallistamisen lähtökohtana on alueen vesitalouden palauttaminen ja tämän myötä kasvillisuuden palautuminen ojitusta edeltävään tilaan. Lettolajien toivotaan kukoistavan arvokkaalla kohteella tulevaisuudessa. Poistettu puu hyödynnetään lämmöntuotannossa.

Ennallistamistyö Kätkävaarassa toteutetaan osana NATNET Life+ -hanketta. Ennallistettava lettosuo suojeltiin pysyvästi keväällä 2014 osana suurempaa METSO-suojelusopimusta. Alueen maanomistaja on Tornator Oyj. Samalla suojelualueella toteutettiin kesällä 2014 luonnonhoidollinen kulotus. Suon ennallistamistyön toteutuksesta vastaa ja sitä valvoo Suomen Metsäkeskus.

"Ennallistamisella luonnontilansa menettänyt lettosuo palautetaan kohti luonnontilaa." kertoo projektipäällikkö Jouni Rauhala. "Lähtökohtana on leton vesitalouden palauttaminen luontaisen kaltaiseksi. Kätkävaarassa ojien täytön ja patoamisen lisäksi alueelta poistetaan puustoa, jolloin veden liiallinen haihtuminen alueelta estyy." Luonnollistetut suoeliympäristöt tarjoavat elintilaa kasvilajien lisäksi esimerkiksi riista- ja suolinnuille, lisäksi ne auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Kätkävaarassa ennallistamishakkuut toteuttaa Mikkone Oy, joka tuottaa aluelämpöä hakkeesta. "Toiminta-ajatuksenamme on kannolta kattilaan ja tuhkana takaisin metsään." kertoo Mikko Sirviö Mikkone Oy:n toimitusjohtaja.  "Alueelta saadaan arviolta 3 000 m3 energiapuuta, sen annetaan kuivua kesä ja se hyödynnetään lämmöntuotannossa talvella 2016." sanoo Sirviö. Kätkävaaran lettosuolle puista muodostunutta tuhkaa ei kuitenkaan tuoda takaisin. Kätkävaarassa ennallistamistöitä tehdään tammikuun 2015 alusta maaliskuun loppuun.

Sirviön ja Rauhalan mielestä kohde on oiva esimerkki vapaaehtoisen suojelun toimivuudesta. "Meillä on Lapissa pitkä kokemus lettojen menestyksekkäästä ennallistamisesta. Lettolajisto palaa kohteelle jo parissa vuodessa." kertoo Rauhala. Erityisen hienoksi tämän kohteen tekee puuston jatkohyödynnys lähialueen lämmöntuotossa. "Hankkeella on konkreettisia paikallishyötyjä ja sillä vahvistetaan suoluonnon tilaa valtakunnallistenkin tarpeiden näkökulmasta." iloitsee Rauhala.

Projektipäällikkö J. Rauhala luonnontilaisella lettosuolla Tervolassa. Kuva Tapio E.

Kätkävaaran ennallistamiskohde hankkeen rakentamalla luontopolulla. Kuvan puusto poistetaan. Kuva Tapio E.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jouni Rauhala, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 501. www.natnet.fi  | www.facebook.com/natnetlife


Alueellista tietoa