Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy (Keski-Suomi)

Keski-Suomessa valtakunnallinen vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy kyselyllä, jonka tarkoituksena on koota taustatietoa maakunnan kunnostustoiminnasta ja toimijoista sekä ihmisten näkemyksiä kunnostuksista. Kyselyllä saadaan myös tärkeää tietoa nykyisistä verkostoista ja askelmerkkejä kunnostuksien maakunnallisen toimintamallin rakentamiseen, jota tullaan testaamaan käytännössä. ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia vesistökunnostushankkeisiin.  

Vesistökunnostusten tehostamishanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hankkeella pyritään tehostamaan Keski-Suomen vesistökunnostusten vaikuttavuutta. Tarkoituksena on selvittää, miten tehostamisohjelman rahoituksella voidaan tehokkaimmin parantaa vesistöjen tilaa Keski-Suomessa. Valtakunnallisesti alueellisiin vesistökunnostuksiin on varattu vuosille 2019-2023 yhteensä 20 miljoonan euroa.

– Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Meillä Keski-Suomessa järvivesistä 81 % on hyvässä tai erinomaisessa tilassa, mutta jokimuodostelmista vain 54 %. Paljon on siis tehtävää, ja parhaiten se onnistuu eri toimijoiden yhteistyön kautta. Tämän hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena onkin selvittää ja luoda yhteistyöverkostoja, vesienhoidon asiantuntija Jouni Kivinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta avaa.  

Kyselyn kautta pureudutaan syvälle

VAIKUTA VESIIN! –kysely lähetetään Keski-Suomen alueen kuntiin, maa- ja vesialueiden omistajille, asiantuntija- ja viranomaistahoille, edunvalvonta- ja neuvontaorganisaatioille, kunnostushankkeita suunnitelleille ja toteuttaneille, kyläyhdistyksille ja muille yhdistyksille sekä yrityksille. Vastausaikaa on huhtikuun loppuun saakka.

Kyselyyn voi vastata webropol-linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/45C84DF6E775ED0F.

ELY-keskuksen avustukset ja avustuskohteet

Keski-Suomen ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisia avustuksia, joiden osuus voi olla enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

– Avustuksilla on toteutettu muun muassa vesikasvillisuuden niittoa, hoitokalastusta, virtavesikunnostushankkeita, valuma-alueen kuormitusselvityksiä ja kosteikkopuiston rakentamista, Kivinen toteaa.

Avustusta voi saada järjestäytynyt taho. Niitä ovat saaneet muun muassa kalastusalueet, osakaskunnat, metsästysseurat, vesioikeudelliset yhteisöt ja kunnat.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija
Jouni Kivinen
p. 0295 024 814
[email protected]

Keski-Suomen ELY-keskus

Avustukset vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen (ely-keskus.fi)