Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Valtatien 12 suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkossa

Valtatien 12 parantamishankkeesta Uudenkylän ja Tillolan välillä on julkaistu tiesuunnitelmaluonnoksia hankkeen verkkosivulla. Suunnitelmaluonnosten lisäksi hankesivulla on mahdollisuus tutustua esittelyvideoon, jossa kerrotaan tiesuunnittelun lähtökohdista, tämänhetkisestä tilanteesta ja jatkotoimenpiteistä. Tiesuunnitelmaa esitellään verkossa, koska kesälle 2020 suunniteltua yleisötilaisuutta ei järjestetä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Valtatien 12 Lahden ja Kouvolan välinen osuus on yksi Suomen tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä niin henkilöliikenteelle kuin elinkeinoelämän kuljetuksille. Uusikylän ja Tillolan välillä (25 km) valtatie on poikkeuksellisen kapea ja ohitusmahdollisuudet ovat vähäiset, mikä aiheuttaa liikenteen jonoutumista.

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset laativat tiesuunnitelmaa valtatien 12 parantamiseksi välillä Uusikylä - Tillola. Suunnittelukonsulttina toimii AFRY Finland Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n yhteenliittymä.

Valtatielle ohituskaistat, keskikaide ja 2 eritasoliittymää

Suunnitelmaan sisältyvät osuusvälin tie- ja katuverkon ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen järjestelyt. Valtatie 12 parannetaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi osittain nykyisen valtatien vieressä, osittain nykyistä valtatietä hyödyntäen. Kausalan ja Tillolan kohdille tehdään eritasoliittymät, ja muut valtatien liittymät parannetaan porrastettuina tasoliittyminä.

Kaikki yksityistieliittymät valtatielle katkaistaan ja niille rakennetaan korvaavat kulkuyhteydet sekä jatkuva rinnakkaistie. Tiejaksolle toteutetaan tarvittavat pohjavesi- ja melusuojaukset. Suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä torjua ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Suunnitelmaluonnoksista pyydetään palautetta

Hankesivulla julkaistuista suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta sähköpostitse (eveliina.heiska(at)afry.com), hankesivulta löytyvän karttapalautteen kautta tai olemalla puhelimitse yhteydessä suunnitelman yhteyshenkilöihin (soittoaika maanantaina 15.6.2020 klo 15–18). Palautteet pyydetään lähettämään viimeistään 30.7.2020.

Hankesivun löydät Väyläviraston sivuilta:

Vayla.fi > Hankkeet > Suunnitteilla olevat tiehankkeet > Päijät-Häme > Vt 12 Lahti-Kouvola > Uusikylä-Tillola

Lisätietoja suunnitelmasta:

Uudenmaan ELY-keskus: Anna Elf, puh. 0295 021 395

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Vesa Koistinen, puh. 0295 029 179

AFRY Finland Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n työyhteenliittymä: Ilkka Puustinen, puh. 010 33 26476 ja Mikko Erjo, puh. 043 8565 848

Kartta.

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Tillola, Lahti ja Iitti, karttakuva. Kuva aukenee klikattaessa isommaksi.