Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Uusi Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunta on asetettu (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunta on asetettu, uudet jäsenorganisaatiot ja jäsenet nimetty sekä toimintakausi käynnistymässä. Pohjanmaan ETNOn puheenjohtajana toimii Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari. Varapuheenjohtajista valitaan neuvottelukunnan ensimmäisessä kokouksessa.
 
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan nimestä on pääteltävissä toiminnan päätavoite eli hyvien etnisten suhteiden edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Nykyään voinemme puhua toiminnan kohdistuvan entistä vahvemmin myös laajemmin hyvien väestösuhteiden edistämiseen.  
 
Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa eri viranomaiset, kuntien edustajat sekä maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten edustajat kokoontuvat säännöllisesti saman pöydän äärelle jakamaan ajankohtaista tietoa ja työstämään erilaisia toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päätavoitteet tulevat Oikeusministeriön alaisuudessa toimivasta valtakunnallisesta etnisten suhteiden neuvottelukunnasta mutta se, miten näitä aletaan työstämään alueellisella tasolla, tulee alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan päätettäväksi.  
 
Pohjanmaan ETNOn aluekoordinaattori Emine Ehrström toteaakin, että myös eri alueiden erilaiset tarpeet vaikuttavat alueellisella tasolla alatavoitteiden rakentumiseen. Lisäksi jäsenistön oma kiinnostus ja aktiivisuus tiettyjen asioiden edistämisessä on keskeisessä roolissa suunniteltaessa tavoitteita ja niitä vahvistavia toimintoja alueella.
 
"Viime toimintakauden viimeisenä toimintavuotena Pohjanmaan ETNO esimerkiksi lähti oma-aloitteisesti työstämään anonyymirekrytoinnin käyttöönottoa laajemmin kolmen maakunnan alueella. Tähän sisältyi luentojen pitämistä aiheesta sekä materiaalin tuottamista."
 
Ehrström katsoo, että tulevalla toimintakaudella neuvottelukunnalla on entistä paremmat edellytykset käsitellä ja vaikuttaa esimerkiksi työllisyystoimenpiteiden vaikuttavuuden edistämiseen sekä työelämän monimuotoisuuden tukemiseen, niin halutessaan. Pohjanmaan ETNOssa ovat mukana nyt myös varsinaisina jäseninä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston edustajat sekä asiantuntijajäseninä ovat Pohjanmaan Kauppakamari ja Rannikko-Pohjanmaan yrittäjät.
 
- Voisimme esimerkiksi pohtia, miten moninaistuvien ja monikulttuuristuvien työyhteisöjen muodostumista voidaan tukea, Ehrström pohtii.
 
Pohjanmaan ETNOn toiminnoissa on aina ollut vahva linkki matalan kynnyksen kulttuuritapahtumien toteuttamiseen ja tukemiseen, sillä näillä toimenpiteillä on nähty olevan keskeinen rooli hyvien etnisten- ja väestösuhteiden rakentumiselle.
 
- Vuonna 2019 pilotoitu toiminta-avustus sai kolmen maakunnan alueella positiivisen vastaanoton. Erikokoiset yhdistykset pystyivät järjestämään vaikuttavia toimenpiteitä Pohjanmaan ETNOn myöntämällä pienellä taloudellisella tuella. Toiminnot, joita tuimme taloudellisesti, olivat linjassa Pohjanmaan ETNOssa asetettujen alatavoitteiden kanssa. Tällä toimin saimme sitoutettua myös kenttää asettamiemme tavoitteiden toteuttamiselle. Tulevan Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan tuleekin pohtia, että jatkammeko tätä hyväksi todettua toimintatapaa tulevina vuosina, Ehrström sanoo.
 
Lopuksi Ehrström toteaa, että tulevasta toimintakaudesta on tulossa varmasti enemmän kuin mielenkiintoinen, sillä parhaillaan ministeriöissä työstetään kotouttamisen selontekoa eduskunnalle.  
 
Faktalaatikko:

  • ETNOn toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan, eli tuleva toimintakausi koskettaa vuosia 2020-2024.  
  • ETNO perustuu etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (771/2015).
  • Alueelliset ETNOt toimivat alue- ja paikallistasolla eri tahoja yhdistävänä aloitteellisena asiantuntija-, yhteistyö- ja vuoropuheluelimenä.
  • Pohjanmaan ETNOssa on edustettuna Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi, Kokkolan kaupunki, Vaasan kaupunki, Suomen somalinaisten kehitys ry, Suomi-Venäjä seuran Kokkolan osasto ry, Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry, Erityishuoltojärjestöjenliitto EHJÄ ry, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Lisäksi asiantuntijajäseninä ovat Rannikko-Pohjanmaan yrittäjät ry sekä Pohjanmaan Kauppakamari. 
  • Vastuullisena toiminnan koordinoijana Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla toimii Pohjanmaan ELY-keskus.

 
Lisätietoja
 
Emine Ehrström, Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan aluekoordinaattori
emine.ehrstrom(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 028 684
kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus