Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Tieto Etelä-Savon rakennetusta ympäristöstä helpommin saataville (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus käynnistää KaavaDigi -hankkeen, joka edistää kaavatiedon ja erilaisten maankäyttöpäätösten digitaalisuutta Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on saada rakennettuun ympäristöön liittyvä tieto yhteentoimivaksi ja helposti saatavaksi. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeessa luodaan yhteys valtakunnallisen suunnitelma- ja rakennustiedon tietojärjestelmän Ryhti-valmisteluhankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä 2020 ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankevastaavana Etelä-Savon ELY-keskuksessa 1.9. aloittanut maankäyttöasiantuntija Satu Reisko kertoo, että KaavaDigi-hanke tavoittelee rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon valmiuksien parantamista.
- Tarkoitus on auttaa Etelä-Savon kuntia valmisteilla olevassa valtakunnallisessa muutoksessa, joka koskee kunnissa tuotetun rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon siirtämistä valtakunnalliseen järjestelmään. Kokonaisuuden tavoitteena on saada rakennettuun ympäristöön liittyvä tieto yhteentoimivaksi ja helposti saatavaksi. Yhteentoimivuus helpottaa tiedon käyttöä sekä tulkintaa, ja yhtenäinen järjestelmä vähentää päällekkäistä työtä, kun eri viranomaisille toimitettava tieto tallennetaan vain kerran.

Kuntien käytäntöjen ja järjestelmien tilanne selvitetään

Kunnissa on rakennettuun ympäristöön liittyen vaihtelevia käytäntöjä ja järjestelmiä ja vain osassa kuntia aineisto tuotetaan digitaaliseen muotoon. Myös kuntien valmiudet tietojen sähköistämiseen ja tiedon siirtoon ovat vaihtelevia. KaavaDigi-hankkeessa selvitetään tarkemmin kuntien rakennetun ympäristön tietojen tilanne ja selvitetään kuntien valmiutta valtakunnallisen järjestelmän käyttöönottoon. Tilannekatsauksen perusteella kunnille laaditaan tiekartta eli selkeä suunnitelma, mitä tarvitaan valtakunnalliseen järjestelmään siirtymiseen. Kuntia pyritään myös tukemaan muutoksen läpi viemisessä ja tarvittavissa toimenpiteissä.

Hanke etenee tiiviissä yhteistyössä

Työtä tehdään yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuntien omat tiedot ja taidot ovat avainasemassa tiedon keräämisessä ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelyssä. Hankkeen alussa kaikki kuntien kaava- ja lupatietoja tuottavat ja tallentavat henkilöt haastatellaan ja tiekartan laatimisen yhteydessä asiaa työstetään yhdessä esimerkiksi työpajoissa. Hanketta viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä myös ympäristöministeriön vetämän Ryhti-hankkeen kanssa. Paikalliset ratkaisut tehdään linjassa valtakunnallisten ratkaisujen kanssa ja samalla maakunnasta saadaan välitettyä ministeriöön tietoa kuntien tilanteesta ja tarpeista.

Hankevastaava Satu Reisko on mielellään mukana edistämässä yhteisen tietoalustan syntymistä. 
- Olen työskennellyt lähes 20 vuotta Varkauden kaupungin kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvissä tehtävissä, kertoo Satu Reisko. Olen tutustunut myös joihinkin rakentamisen lupajärjestelmiin sekä hakijana että asiantuntijana lausuntoa antaessa. Kaupungin ylläpitämistä järjestelmistä toimitetaan tietoa eri viranomaistahoille ja tiedon pitäisi olla myös muilla helposti saatavilla. Tämä työllistää paljon, eikä tiedon ajantasaisuus ole varmaa. Yhteisen tietoalustan ja toimintamallien tuottaminen helpottaa sekä tiedon tuottajia että tietoa hyödyntäviä tahoja.

Taustalla on valtakunnallinen maankäytön tietojärjestelmien uudistustyö

Etelä-Savon KaavaDigi -hankkeen taustalla on meneillään oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa yhtenä tavoitteena on säätää rakennettuun ympäristöön liittyvän digitaalisen tiedon toimittamisesta kansalliseen järjestelmään ja tiedon ylläpidosta. Ympäristöministeriön luotsaama Ryhti-hanke tähtää yhtenäisen valtakunnallisen suunnitelma- ja rakennustiedon tietojärjestelmän ja -alustan toteuttamiseen.  Lisäksi meneillään on rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyö, jossa tuotetaan suunnittelussa ja luvituksessa tuotetun tiedon standardit ja hallintamallit.

Lisätietoja:

Maankäyttöasiantuntija Satu Reisko, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4095, satu.reisko(at)ely-keskus.fi