Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla selvimmin vaikeuksia työvoiman saatavuudessa Satakunnassa (Satakunta)


Vaikka työvoiman kysyntä on hieman vähentynyt viime vuodesta ja rekrytointiongelmat yleisesti helpottuneet, arvioidaan vielä muutamissa ammateissa Satakunnassa olevan lähiaikoina vaikeuksia työvoiman saatavuudessa. Pulaa työnhakijoista on yleisimmin terveydenhuollossa ja sosiaalialalla. Eri ammattien työmarkkinatilanteen lähiajan näkymiä on arvioitu syksyn 2020 ammattibarometrissa.

Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla arvioidaan seuraavan puolen vuoden aikana olevan vaikeuksia saada osaajia etenkin erityisasiantuntijatehtäviin, kuten yleislääkärit, hammaslääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, kuulontutkijat ja puheterapeutit, psykologit ja sosiaalityön erityisasiantuntijat. Pulaa hakijoista on myös esimerkiksi sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sekä lähihoitajien tehtäviin, joihin on koko ajan runsaasti työpaikkoja avoinna.
 

Myös teollisuuden ja rakentamisen osaajista pulaa paikallisesti

Teollisuudessa ja rakentamisessa on joissain ammateissa Satakunnassa paikallisesti pulaa työnhakijoista. Rauman seudulla arvioidaan pulaa olevan esimerkiksi konetekniikan erityisasiantuntijoista, sähkö- ja automaatioinsinööreistä, kirvesmiehistä, hitsaajista ja rakennussähköasentajista. Pohjois-Satakunnassa pulaa on esimerkiksi konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoista sekä elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajista ja korjaajista. Porin seudulla ei missään ammatissa teollisuuden ja rakentamisen aloilla ennakoida seuraavan puolen vuoden aikana tulevan pulaa työnhakijoista.
 

Työnhakijoiden ylitarjonta on lisääntynyt suurten irtisanomisten kohteeksi joutuneilla aloilla

Muilla aloilla on vain paikoin pulaa työnhakijoista, kuten Rauman seudulla tarjoilijoista, kokeista ja muista ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä ja vartijoista sekä Pohjois-Satakunnassa puutarhatyöntekijöistä. Koko Satakunnassa onkin aiempaa vähemmän ammatteja, joissa arvioidaan olevan pulaa työnhakijoista. Sen sijaan niiden ammattien määrä, joissa työnhakijoista on ylitarjontaa, on lisääntynyt. Ylitarjontaa-ammatteihin on noussut muutamia ammatteja, joihin on viime aikoina kohdistunut suuria irtisanomisia, kuten Porin seudulla kemianteollisuuden prosessinhoitajat ja laborantit sekä Rauman seudulla paperimassan, paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät.

Osa ammateista on sellaisia, että työvoiman tarjonta on jo pitkään ollut liian suurta suhteessa kysyntään. Esimerkiksi lastenhoitotyöntekijöitä ja mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoita on paljon työttöminä työnhakijoina, mutta uusia työpaikkoja avautuu yleensä suhteellisen vähän. Kuitenkin vain yleissihteereiden osalta työnhakijoista arvioidaan olevan Satakunnassa paljon ylitarjontaa.

Suuressa osassa ammatteja työvoiman kysynnän ja tarjonnan arvioidaan seuraavan puolen vuoden aikana olevan kutakuinkin tasapainossa. Arvioihin liittyy tällä kertaa normaalia enemmän epävarmuutta riippuen koronakriisin vaikutuksista jatkossa talouteen ja työmarkkinoihin.


Lisätietoja:

  • Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus, puh. 0295 022 114
  • Palvelujohtaja Satu Remmer, Satakunnan TE-toimisto, puh. 0295 045 141


Uusimman Satakunnan ammattibarometrin sekä seutukunnittaiset barometrit löydät Satakunnan ELY-keskuksen internetsivuilta tai suoraan osoitteesta: www.ammattibarometri.fi


Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella yli 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.