Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjois-Savoon alkuvuoden aikana yli miljoonaa euroa maaseudun yritysrahoitusta (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt maaseudun yritystukea kesäkuun loppuun mennessä reilut 1,3 miljoonaa euroa ja hanketukea 420 000 euroa. Yritystuet suuntautuivat pääosin Kuopion ja Iisalmen seuduille ja työpaikkoja koko maakuntaan odotetaan syntyvän tuen avulla 30.

Yritystuista eniten myönnettiin investointitukea, yli miljoona euroa, ja se suuntautui pääasiassa metalli- ja palvelualan yrityksiin.  Ilahduttavasti Pohjois-Savoon saatiin myös alkuvuodesta käyntiin kaksi yritysryhmähanketta, joiden tarkoituksena on valtakunnallisen Green Care -laatujärjestelmän käyttöönotto sekä viennin kehittäminen.

Maaseuturahoituksen kysyntä on pysynyt edellisvuoden alkupuoliskon tasolla poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Yritystukihakemuksia on saapunut kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 34 kappaletta.

- Koronavirusepidemia on voinut kuitenkin vaikuttaa yritysten tulevaisuuden suunnitelmiin joko niin, että on päätetty siirtää suunniteltuja kehittämistoimia tai vastaavasti mietitty uusia ideoita toteuttaa liiketoimintaa tässä muuttuneessa tilanteessa, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija, sekä kehittämisvastaava Jaana Tuhkalainen.

Maaseudun hanketukea myönnettiin maidontuotannon hiilijalanjäljen pienentämishankkeeseen Luonnonvarakeskukselle sekä Savonia ammattikorkeakoulu Oy:lle mallasklusterin kehittämiseen. Lisäksi hanketukea myönnettiin valtakunnalliseen Koronakriisi ja kausityövoiman hankinnan turvaaminen-hankkeeseen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lle.

Pohjois-Savon Leader-ryhmiltä tukea parempiin palveluihin

Pohjois-Savon Leader-ryhmien kautta maaseudun paikallista kehittämistä on tuettu yhteensä 1,28 miljoonalla eurolla. Leader-ryhmät Mansikka, Kalakukko ja Ylä-Savon Veturi rahoittivat maaseuturahastosta vuoden alkupuoliskolla yhtätoista yleishyödyllistä hanketta ja lähes kolmeakymmentä yritystä eripuolilla Pohjois-Savoa.

Hanketuista puolet kohdistui liikunta- ja virkistysalueiden rakentamiseen tai kunnostukseen. Kehittämishankkeissa selvitetään maaseudun uusia asumisratkaisuja, kehitetään kylätalojen tai kylien elinvoimaisuutta ja nuorten yrityspolkuja.

Yritysten investoinneilla tuetaan pääasiassa toimitilojen laajentamista ja kone- ja kalustohankintoja.  Leader-ryhmien asiakaskyselyn mukaan tuki auttaa kehittämään uusia tuotteita ja palveluja sekä yrittämisen mahdollisuuksia eri puolilla Savoa. Jokaisella Leader-ryhmällä rahoitushaku on auki alkusyksyn.

Maaseudun väliaikaista tukea myönnetty maatilamatkailuun ja hevostalouteen

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille sekä maatalouden alkutuotannon yrityksille alettiin myöntää keväällä väliaikaista kriisitukea. Pohjois-Savossa alkutuotannon väliaikaisen tuen sekä maaseudun yritysten väliaikaisen tuen kysyntä on ollut rauhallista. Tällä hetkellä rahoitusta on myönnetty 227 021 euroa ja hakemuksia on käsitelty 40 kappaletta. Toimialat, joille tukea on eniten suuntautunut ovat maatilamatkailutoiminta sekä hevostalous.

Tavoitteena maaseuturahoituksen täysimääräinen käyttö ja uuden rahoituskauden valmistelu

Maaseudun kehittämishankkeita voi hakea vielä 30.9.2020 päättyvässä haussa sekä 15.1.2021 päättyvässä haussa. Kehittämishankkeisiin käytettävissä oleva rahamäärä riippuu yrityshankkeiden toteutumisesta.

 - Vaikka yritysrahoituksen osalta kysyntä on ollut hyvällä tasolla, kannattaa uusista hankkeista aina olla yhteydessä ELY-keskukseen tai keskustella paikallisten yritysneuvojien kanssa, kertoo Jaana Tuhkalainen.

Uuden rahoituskauden valmistelu vuosille 2021-2027 jatkuu syksyllä. Pohjois-Savon Älykkäät Maaseudut -verkkotilaisuus 20.10.2020 käynnistää Pohjois-Savon alueellisen suunnitelman valmistelun. Maaseuturahoituksen rahoituskehyksen varmistuttua kansallinen ja alueellinen valmistelu käynnistyy syksyn aikana intensiivisesti.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuasiantuntija ja kehittämisvastaava Jaana Tuhkalainen, jaana.tuhkalainen(a)ely-keskus.fi, p. 0295 026 697 (hanketuet)

Pohjois-Savon ELY-keskus, yritystutkija Pekka Stjerna, pekka.stjerna(a)ely-keskus.fi, p. 0295 026 625 (yritystuet)

Pohjois-Savon Leader-ryhmät (Mansikka, Kalakukko ja Ylä-Savon Veturi),
https://highwaysavo.fi/yhteystiedot/

 

Liite 1: Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämät maaseudun yritys- ja hanketuet 1.1.-30.6.2020

Liite 2: Maaseudun väliaikaisen tuensaajat Pohjois-Savossa 18.8.2020

Liite 3: Pohjois-Savon Leader-ryhmien myöntämät yritys- ja hanketuet 1.1.-30.6.2020