Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pirkanmaan työllisyystilanne muuttunut selvästi heikompaan suuntaan

Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu johtuu kuten muissakin maakunnissa pääosin covid-19 -viruksen torjuntaan liittyvistä toimista. Lomautusten määrä kasvoi noin 4 700 henkilöllä, eli valtaosa työttömyyden kasvusta johtuu lisääntyneistä lomautuksista. Työttömien työnhakijoiden määrä lomautukset huomioiden kasvoi 6 150 henkilöllä. Koko maan osalta luvut olivat seuraavat; työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 70 700 henkilöllä, joista lomautettujen osuus 50 400 henkilöä. Kasvua lähes 30 prosenttia. Työttömyysaste maaliskuussa 2020 Pirkanmaa 11,7 ja koko maan osalta 11,8 prosenttia. Pirkanmaalla rakennetyöttömyys ei vielä reagoinut tilanteeseen ja pitkäaikaistyöttömyys laski vuositasolla verrattuna yli 50 henkilöä. Tilanteesta on vaikea vetää johtopäätöstä, koska rajoitusten purkaminen muuttaa tilannetta varmasti melko nopeasti.

Pirkanmaan tyollisyyskatsaus maaliskuu 2020 pdf.