Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Lajirikkaiden perinnebiotooppien nykytila kartoitetaan (Pohjalaismaakunnat)

Kesän 2020 aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen inventoijia tulee jatkamaan aikaisempina vuosina aloitettua perinnebiotooppien valtakunnallista inventointia. Inventoinnin tavoitteena on päivittää aikaisemmin inventoitujen perinnebiotooppien tiedot ja kerätä tietoa uusista, ympäristösopimuksien kautta tietoon tulleista, alueista. Inventointien yhteydessä on lisäksi mahdollisuus kohteiden hoidon kehittämiseen. Tämän kesän aikana tulevat inventoinnit keskittymään arvokkaisiin kohteisiin Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaan rannikkoalueella.

Perinnebiotooppi Harrströmin Sondasörenillä

Perinnebiotooppi Mustasaaren Sondasörenillä.

Perinnemaisemat, eli perinnebiotoopit käsittävät lajirikkaimpia luontotyyppejä, mikä tekee näistä alueista tärkeän osa luonnon monimuotoisuutta. Perinnemaisemat koostuvat useista eri luontotyypeistä, jotka ovat ihmisen muokkaamia ja muodostuneet perinteisen maatalouden myötä. Laiduneläinten hoito ja niittäminen olivat perinteisen maatalouden perusta, mikä edisti avointen ja lajirikkaiden maisemien kehittymistä. Maatalouden nykyaikaistamisen myötä on perinteisistä maatalousmenetelmistä luovuttu ja iso osa perinnemaisemista on kasvanut umpeen ja menettänyt entisaikojen loisteensa ja lajirikkautensa.

1990-luvulla suoritettiin perinnemaisemien valtakunnallinen inventointi, mikä ositti, että perinnemaisemiin yhdistetyt luontotyypit olivat uhattuina. Edellisten inventointien jälkeen on perinnemaisemien tila mahdollisesti muuttunut ja ympäristösopimuksia on laadittu uusille alueille. Inventointien aikana päivitetään tiedot kohteiden rajoista, hoito- ja laidunnus historiasta sekä alueen nykyisestä käytöstä. Myös kasvillisuus ja puusto kartoitetaan. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinon tietokantaan. Tietoa voidaan hyödyntää ympäristösopimuksien hakemisessa tai alueiden suunnitellussa ja kehittämisessä. Inventoiduille perinnebiotoopeille voi hakea maatalouden ympäristötukea.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen inventoijat tulevat aloittamaan inventoinnit kesäkuun alussa. Inventoinneille on asetettu valtakunnalliset suuntaviivat. Maanomistaja voi olla paikalla inventointien aikana. Inventointi ei velvoita maaomistajaa sitoutumaan alueen hoitoon. Kesän inventoinnit tulevat keskittymän arvokkaille kohteille Kruunupyyn, Pietarsaaren, Luodon, Kokkolan, Uudenkaarlepyyn, Vetelin, Toholammin, Perhon, Lestijärven ja Kannuksen kuntien alueilla, mutta inventointeja suunnitellaan suoritettavaksi myös kunnissa Mustasaari, Vöyri, Närpiö, Kristiinankaupunki, Kaustinen, Korsnäs, Pedersöre ja Maalahti.

Lisätietoa saatavilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Robin Sjöblom, Helmi-ohjelman perinnebiotooppivastaava. Puh. 050 397 7262
  • Johanna Kullas, Ylitarkastaja.  puh. 0295 027 843
  • Sähköposti: [email protected]

 

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.