Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kaskisiin suunnitellun kalankasvatushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 2.4.2020 tekemässään harkintapäätöksessä katsonut, että Kaskisten kaupungin merialueen edustalle suunnitellun Nordic Trout Ab:n kalankasvatushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Hanke käsittää kirjolohen jatkokasvatuksen verkkokasseissa avomerellä n. 9 km:n etäisyydellä Kaskisten satamasta sekä kalojen talvisäilytyksen ja teuraskalojen väliaikaisen varastoinnin sataman läheisissä rannikkovesissä. Kirjolohen poikaset tuodaan poikaslaitokselta joko Kaskisten kalasatamaan talvisäilytykseen marras-joulukuussa tai suoraan jatkokasvatusalueelle avomerelle huhti-toukokuussa. Hankkeeseen kuuluu myös kalojen tainnutus ja verestys ja mahdollisesti perkuu satama-alueella. Kalankasvatuslaitoksen suunniteltu tuotantokapasiteetti on kalan 950 tonnin lisäkasvu vuodessa.

YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain hankeluettelon mukaan kalankasvatushankkeisiin aina, jos kalan lisäkasvu on vähintään 1 000 000 kg vuodessa. YVA-menettelyä sovelletaan lisäksi hankkeisiin, jotka todennäköisesti aiheuttavat laajuudeltaan ja laadultaan hankeluettelon mukaisiin hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ottaen huomioon yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen kanssa Nordic Trout Ab:n hankkeen vesistö- ja muiden ympäristövaikutusten on katsottu kokonaisuutena arvioiden olevan merkittäviä YVA-lain tarkoittamalla tavalla.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403