Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kaarinassa Saaristotien varressa Papinholman kallioleikkaus verkotetaan - työt haittaavat etenkin kevyttä liikennettä (Varsinais-Suomi)

Kaarinassa Saaristotien (mt 180) varressa ja Kuusistonsalmen läheisyydessä olevaa Papinholman kallioleikkaus verkotetaan kivien putoamisen estämiseksi. Myös Papinholman alikulun sisäreunojen kallioleikkaus vahvennetaan betonimantteleilla. Työt käynnistyvät ensi viikon (vk 18) aikana ja kestävät arvion mukaan kesäkuun loppuun. Töistä aiheutuu merkittävää haittaa varsinkin kevyelle liikenteelle.

Viime syksynä pidetyn katselmuksen perusteella todettiin, että kallioleikkaus on rikkonainen ja vauriot siinä edenneet vuosien saatossa, ja että se vaatii kunnostustoimia, jotta voidaan varmistaa turvallinen kulku kallioleikkausten ohi. Katselmuksen ja asiantuntijanäkemysten perusteella päätettiin kallioleikkauksen verkottamisesta. Talven aikana laadittiin rakennussuunnitelma.

Työt aloitetaan ensi viikon aikana valmistelevilla töillä, kuten puuston ja pintakasvillisuuden poistolla kallioleikkausten kohdilta. Myös alikulun betonimantteleiden valmistelutyöt alkavat ensi viikolla. Tässä vaiheessa joudutaan hetkellisesti rajoittamaan kevyen liikenteen kulkua. Kevyt liikenne voidaan pysäyttää muutamaksi minuutiksi kerrallaan, mikäli työvaiheet sitä edellyttävät. Alikulun kohdalla kevyen liikenteen väylää kavennetaan toiselle reunalle manttelitöiden vuoksi.

Toukokuun puolivälissä alkavat kallioleikkausten kunnostustyöt laajemmin. Ensin kallioleikkauksista poistetaan loppu puusto, jonka jälkeen irtonaiset lohkareet pudotetaan ja muutama suurempi lohkare pultataan kallioon kiinni. Tämän jälkeen kallioleikkauksiin asennetaan suojaverkko estämään lohkareiden putoaminen jatkossa. Vastaavat toimenpiteet tehdään myös aikaisemmin ruiskubetonoidulle kallioleikkausosuudelle. Kallioleikkausten kunnostustöistä aiheutuu merkittävää haittaa etenkin kevyelle liikenteelle ja kunnostustöiden aikana liikennejärjestelyt muuttuvat useasti.

Turvallisen liikkumisen varmistamiseksi kevyen liikenteen väyliä joudutaan sulkemaan kulloistenkin työvaiheiden edellyttämällä tavalla. Työvaiheessa, jolloin Saaristotien varressa oleva kevyen liikenteen väylä joudutaan sulkemaan, kevyt liikenne ohjataan kiertoreitille Aapiskujan ja Veitenmäentien kautta Paraistentielle ja sitä kautta kallioleikkauksen ohi. Oikean reunan kalliokunnostustöiden ajaksi kevyt liikenne joudutaan ohjaamaan korjauskohteen ohi Käräjäkalliotien kautta, minkä vuoksi Saaristotielle joudutaan tekemään väliaikainen tienylityspaikka kevyelle liikenteelle. Saaristotielle tehdään väliaikainen suojatie Kuusistonsalmen sillan läheisyyteen ja tämän vuoksi Saaristotien nopeusrajoitusta lasketaan 40 km:iin/h pistemäisesti suojatien kohdalla. Näin pyritään järjestämään kevyelle liikenteelle mahdollisimman turvallinen tienylitys toisella puolella olevalle kevyen liikenteen väylälle. Kaikilta tienkäyttäjiltä odotetaan erityistä varovaisuutta työmaan ja Saaristotien ylityskohdalla, koska Saaristotie on erityisen vilkkaasti liikennöity tie.

Tässä vaiheessa ei vielä pystytä sanomaan tarkkaan, milloin kevyt liikenne ohjataan kiertoreitille. Arvion mukaan se tapahtuu noin toukokuun puolivälissä. Tiedotamme asiasta uudelleen aikataulun täsmennyttyä.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0400 821 596 ja Ari Salo, p. 0400 510 391

- TYL Silko, Timo Murtojärvi, p. 040 718 8513