Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2019 (Kaakkois-Suomi)

13 ihmistä menetti henkensä Kaakkois-Suomen tieliikenteessä vuonna 2019.

Tilastokeskuksen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, tapahtui vuonna 2019 yhteensä 243 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta (256 vuonna 2018). Näissä onnettomuuksissa menehtyi 13 henkilöä (kuusi Etelä-Karjalassa ja seitsemän Kymenlaaksossa) ja loukkaantui 308 henkilöä.

Vuonna 2019 tieliikenteessä kuolleiden määrä kasvoi hieman edellisvuoteen nähden, mutta jäi alle kymmenen vuoden keskiarvon (18 kuollutta/vuosi). Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 42 % tapahtui alueen pääteillä (valta- ja kantatiet) (30 % vuonna 2018). Joka neljäs (25 %) kuolemaan johtanut onnettomuus oli päihdeonnettomuus (20 % vuonna 2018).

Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi valmistuu vuoden viiveellä. Vuonna 2018 Kaakkois-Suomen alueella tilastoitiin 44 vakavasti loukkaantunutta (22 Etelä-Karjalassa ja 22 Kymenlaaksossa). Vuosina 2014-2018 vakavia loukkaantumisia on tilastoitu keskimäärin 52 vuosittain. Vakavista loukkaantumisista peräti 61 % on tapahtunut liikenteen heikoimmille osapuolille – jalankulkijoille (11 %) ja pyöräilijöille (27 %) sekä mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille (23 %).

Tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden osalta tilaston peittävyys on lähes 100 prosenttia, joten ne ovat onnettomuuksien osalta tärkeimmät seurantamittarit. Seurauksiltaan lievemmistä onnettomuuksista suurin osa jää virallisten tilastojen ulkopuolelle.

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Kaakkois-Suomessa vuosina 2017–2019 (Tilastokeskus).

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Kaakkois-Suomessa vuosina 2017–2019 (Tilastokeskus)Tieliikenteessä kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet Kaakkois-Suomen ELY:n alueella vuosina 2014-2018 ja niiden jakauma tienkäyttäjäryhmittäin (Tilastokeskus)
Tieliikenteessä kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet Kaakkois-Suomen ELY:n alueella vuosina 2014-2018 (vas.) ja niiden jakauma tienkäyttäjäryhmittäin (oik.) (Tilastokeskus)


Kaakkois-Suomen liikenteessä vuosina 2018 ja 2019 menehtyneet kunnittain ja muita taustatietoja. Yhdeksässä Kaakkois-Suomen kunnassa toteutui nollavisio eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä .Vuonna 2018 nollakuntia oli kymmenen.

Kaakkois-Suomen liikenteessä vuosina 2018 ja 2019 menehtyneet kunnittain ja muita taustatietoja. Yhdeksässä Kaakkois-Suomen kunnassa toteutui nollavisio eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä .Vuonna 2018 nollakuntia oli kymmenen.
 

Liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa ELY-keskuksen vetämä alueellinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä koostuu ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjien ja kuntien edustajista. Vuonna 2019 työryhmä kokoontui neljä kertaa.

Työryhmän toimia ja edistämiä asioita vuonna 2019 olivat muun muassa:

 • Piirustuskilpailu viidesluokkalaisille (Tulevaisuuden turvallinen liikenne)
 • Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi (Liikenteen digitalisaatio – mahdollisuudet ja vaikutukset tulevaisuuden liikkumiseen)
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussivujen päivitys
 • Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2018


  Esimerkkejä eri tahojen liikenneturvallisuustyöstä vuonna 2019.

Esimerkkejä eri tahojen liikenneturvallisuustyöstä vuonna 2019.
 

Paikallisella tasolla liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja tehdään kuntien omissa liikenneturvallisuustyöryhmissä. Työtä ohjaavat kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat. Kuntien toimintaa tukevat liikenneturvallisuustoimijat. Vuonna 2019 liikenneturvallisuustyöryhmät kokoontuivat vähintään kaksi kertaa jokaisessa 16:ssa Kaakkois-Suomen kunnassa.

Poimintoja vuoden 2020 toiminnasta ja tapahtumista:

 • 112-päivän tiedotus (Liikenneonnettomuuspaikka on pelastustyöntekijän työpaikka – ohitathan onnettomuuspaikan turvallisesti!)
 • Piirustuskilpailu 5. luokkalaisille (Tarkkaavaisuus liikenteessä)
 • Punainen Liitu -nuorten liikenneturvallisuuskampanja Lappeenrannassa
 • Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi (Pitääkö ollaan huolissaan – liikenteen uudet lait)
 • Pyörän valoihin liittyvä valvontatempaus
 • Väylähankkeita, mm.
  • Maantien 354 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilytie Inkeroistentielle, Kouvola
  • Maantien 370 (Valkealanväylän) jalankulku- ja pyöräiyväylän rakentaminen Ravikylän kohdalle, Kouvola
  • Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale
 • Liikenneympäristön toimenpiteitä, mm.
  • Automaattisen kameravalvonnan käyttöönotto valtatiellä 26 välillä Hamina-Taavetti
  • Uuden Tieliikennelain (1.6.2020) edellyttämät toimenpiteet liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin
  • Nopeusrajoitustarkasteluja ja suojatieturvallisuuden parantamista kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien sekä aloitteiden pohjalta

 

Lisätietoja:

- Vt. Liikenneturvallisuusvastaava Janne Saarikoski, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 045
- Yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, Liikenneturva, puh. 040 534 1183
- Komisario Jukka Tylli, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, puh. 029 543 5774
- Paloinsinööri Timo Kuossari, Kymenlaakson pelastuslaitos, puh. 044 702 6331
- Toimitusjohtaja Eeva-Maija Koponen, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjät ry, puh. 0400 550 545.