Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Jokioisilla puhdistetaan lämpölaitoksen maaperää (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta osoitteessa Humppilantie 9, Jokioinen. Nevel Oy:n lämpölaitoksella tehtyjen vesijohtotöiden yhteydessä havaittiin, että öljyä on päässyt maaperään ylitäytön, muun öljysäiliön täytön yhteydessä tapahtuneen vuodon tai mahdollisesti öljynerotuskaivon vuodon takia. Tiedossa ei ole raportoituja ylitäyttöjä tai muita öljyvahinkoja kiinteistöllä.

Kahdessa tutkimuspisteessä todettiin korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia. Kiinteistöllä on arviolta noin 200 m2:n pilaantunut alue. Arvio poistettavan aineksen määrästä ennen työn alkua on 880 tonnia. Kaikki haitta-ainepitoisuuksiltaan tavoitearvot ylittävä maa-aines poistetaan kaivualueelta. Puhdistustyö on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2020.

Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan ja puhdistustyön toteutusta ja laatua. Pois kaivetut maat toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246

Tiedotus:

Netta Saarinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 150