Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat:

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin. Hankkeissa muun muassa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiselle. Lisäksi hankkeissa testataan uusia laitteita ja menetelmiä jätevesien puhdistamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi.

Vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen kaupunkien vesistöistä on yksi ympäristöministeriön koordinoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Kaupunkivesiin liittyviä hankkeita hallinnoi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haitallisia aineita päätyy vesistöihin jätevesipuhdistamoista ja hulevesistä.

"Kaupunkien ja taajamien vesistöt, kuten järvet ja lammet, ovat lähiluontoa parhaimmillaan. Ne edistävät terveyttä ja virkistäytymistä rakennetussa ympäristössä ja niistä kannattaa pitää huolta", ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

Rahoitusta oli tarjolla 1,33 miljoonaa euroa. Haun painopiste oli viemäröidyt yhdyskuntajätevedet. Hakemuksia toivottiin ja saatiin erityisesti seuraavista aiheista:

  • jätevesien laadun parantaminen kartoittamalla paikkoja, joissa haitalliset aineet päätyvät viemäriin ja kohdistamalla toimia päästölähteisiin,
  • jäteveden käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä
  • lietteen käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi.

Rahoitetut hankkeet

Hanke: Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla. Hankkeessa kartoitetaan haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua (sairaalat, teolliset toiminnot, pesulat ym.) kohdealueilla Mikkelin kaupungissa.
Tuensaaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, yhteishanke
Rahoitus: 280 000 euroa

Hanke: Vantaanjoen PFAS-hanke. Hankkeessa selvitetään Vantaanjoen vesistön PFAS-yhdisteiden maantieteellinen ja ajallinen esiintyminen ja siinä tapahtuva vaihtelu niin luonnonvesien, pohjaveden, hulevesien, jätevesien kuin kalojen osalta.
Tuensaaja: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Rahoitus: 86 936 euroa

Hanke: Source Track. Hankkeessa kehitetään monikäyttöisiä ja skaalattavia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoille tulevan haitta-ainekuormituksen päästölähteiden tunnistamiseen.
Tuensaajat: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy, yhteishanke
Rahoitus: 125 000 euroa

Hanke: Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla. Hankkeessa tutkitaan uusia haitallisia aineita ja niiden käyttäytymistä suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla.
Tuensaaja: Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Rahoitus: 154 250 euroa

Hanke: Tertiääripuhdistuksen innovaatiot laboratoriosta puhdistamoille. Hankkeessa tutkitaan Lappeenrannan-Lahden teknillisellä yliopistolla (LUT yliopisto) syntyneiden innovaatioiden toimivuutta jätevesien puhdistuksen ja ravinteiden talteenoton tehostamiseksi.
Tuensaaja: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Rahoitus: 295 335 euroa

Hanke: PLÄTS- Plasma lääkejäämien tuhoamiseen sairaalajätevesistä. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Etelä-Karjalan Keskussairaalan poistoviemärin yhteyteen sopiva, LUT-yliopistolla kehitettyyn plasmatekniikkaan perustuva laitteisto, jolla sairaalan jätevedestä poistetaan lääkejäämiä ennen vesien päätymistä viemäriverkkoon.
Tuensaaja: Flowrox Oy
Rahoitus: 45 860 euroa

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Liite:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 340, [email protected]

Rahoitusasiantuntija Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 159, [email protected]