Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n Mustasaaren vaarallisen jätteen käsittelylaitoksen YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

Kierto Ympäristöpalvelut Oy on toimittanut 15.4.2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen toimintaa Mustasaaressa. Jätteenkäsittelylaitoksessa tullaan tekemään vaarallisten jätteiden kappaletavaran lajittelua sekä vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelyprosesseja öljyisille vesille, öljyille, metallipitoisille happo- ja emäsliuoksille, liuotinpitoisille vesille, teollisuusjätevesille ja glykoliliuoksille.

Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle yhteensä 12 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia, mielipiteitä ei jätetty. ELY-keskuksen 22.6.2020 antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmaa pidettiin riittävänä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin selvittää tarkemmin laitokselta johdettavien hulevesien vaikutukset. Lisäksi yhteysviranomainen edellyttää, että riittävän luotettavan arvioinnin mahdollistamiseksi toiminnasta aiheutuvan hajun ja VOC-päästöjen vaikutukset tulee arvioida leviämismallinnusten avulla. Arvioinnissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota poikkeus- ja häiriötilanteisiin varautumiseen.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027655