Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskuksen koronatukihakemusten käsittely jatkunut koko kesän (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

ELY-keskusten myöntämän koronatukihaku päättyi 8. kesäkuuta. Hakemuksia tuli koko Suomessa 33 087 kpl, joista 1378 kpl tuli Pohjanmaan ELY-keskusalueelle (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa). Hakemuksia on saapunut eniten kaupan, teollisuuden, liike-elämän palvelujen sekä ravitsemisalan toimialoilta. Hakemuksia on käsitelty koko kesän hakuajan päättymisen jälkeen, ja tällä hetkellä yli 90 prosenttia Pohjanmaan ELY-keskusalueen kaikista hakemuksista on jo käsitelty. Osa hakemuksista on myös peruutettu jo ennen käsittelyä. Myönteisiä päätöksiä on tehty alueellamme yhteensä 941 kpl, ja myönnetty tukimäärä on 13 miljoonaa euroa 

Kuva 1. Koronatukipäätökset Pohjanmaan ELY-keskusalueella 14.8. 

 

Hakemuksia 

Myönteiset päätökset 

Kielteiset päätökset 

Myönnetty tukimäärä 

Pohjanmaa 

943 kpl 

636 kpl 

224 kpl 

10 milj. 

Keski-Pohjanmaa 

435 kpl 

305 kpl 

115 kpl 

3 milj. 

Yhteensä 

1378 kpl 

941 kpl 

339 kpl 

13 milj. 

 

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi iski erityisesti pk-yrityksiin. Keväällä tehdyn asiakaskyselyn mukaan vastaajat arvioivat koronatuen merkittävimmän hyödyn olevan erityisesti yrityksen liiketoiminnan uudistuminen ja vahvistuminen. Lisäksi rahoituksen avulla on pystytty välttämään henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia sekä vältytty yritystoiminnan lopettamiselta.  

  • - ELY-keskuksen koronatuen hakeminen on ollut vilkasta, ja siitä on ollut merkittävästi apua alueemme yrityksille hankalassa tilanteessa, toteaa elinvoimapäällikkö Terhi Mäkinen Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Alkutuotannon väliaikaisen tuen kysyntä on ollut suurta Pohjanmaan ELY-keskusalueella

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikainen tuki avautui 18. toukokuuta, ja kysyntä on Pohjanmaan ELY-keskusalueella ollut suurta alkutuotannon osalta. Elokuun 14. päivään mennessä hakemuksia on saapunut Pohjanmaan ELY-keskusalueelle yhteensä 362 kpl. Tuen avauduttua toukokuussa alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemuksia on tullut valtakunnallisesti eniten Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Suurin osa hakijoista ovat turkistarhaajia, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi koronapandemian johdosta, ja suurin osa kriisituesta on myös myönnetty heille. Maaseudun yritysten väliaikaista tukea ovat saaneet mm. maataloustuotteiden jalostusyritykset ja maatilakytkentäiset yritykset. Monet yritykset ovat olleet tyytyväisiä saamaansa tukeen 

  • - Toivomme, että kriisituet auttavat alueen yrityksiä selviämään koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista, maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo. 

Kuva 2. Maaseudun yritysten ja alkutuotannon hakemusten määrä 14.8.  

 

Hakemuksia 

Myönteiset päätökset 

Kielteiset päätökset 

Myönnetty tukimäärä 

Maaseudun väliaikainen yritystuki 

19 kpl 

11 kpl 

6 kpl 

100 000 

Alkutuotannon yritystuki 

343 kpl 

196 kpl 

11 kpl 

1,9 milj. € 

Yhteensä 

362 kpl 

207 kpl 

17 kpl 

2 milj. 

 

Yrityksen kehittämiseen on tarjolla monenlaista tukea

ELY-keskuksen myöntämät normaalit kehittämisavustukset ovat edelleen haettavissa ja näissä tuen osuus voi olla jopa 50 prosenttia. Lisäksi yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä kasvamaan ja kehittymään ja tällä hetkellä yrityksen maksuosuus on 30 euroa + alv / päivä. Yrityksen liiketoiminnan kehittämisen ohella ELY-keskuksista halutaan muistuttaa TE-palveluiden rekrytointi- ja täsmäkoulutuksista, joita kannattaa käyttää henkilökunnan uudelleen kouluttamisessa tai uusien rekrytoimisessa. Lisäksi aloittavan yrittäjän starttirahan enimmäiskestoa on väliaikaisesti pidennetty 18 kuukauteen.  
 

Lisätietoja:

ylijohtaja Timo Saari, puh. 0295 028 501 
elinvoimapäällikkö Terhi Mäkinen, puh. 0295 028 595 
maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri, puh. 0295 028 572