Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

E18 Turun kehätien Raision keskustan kohta - tervetuloa virtuaaliseen yleisötilaisuuteen 12.5.2020 klo 17-19

Varsinais-Suomen-ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa E18 Turun kehätien parantamisesta Raision keskustassa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kehätien Raision kohdan pääväylien laatutasoa, liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiesuunnitelman seuraava yleisötilaisuus järjestään koronatilanteen johdosta verkossa Teams-tapahtumana 12.5.2020 klo 17-19. Hankkeen aikaisemmat tilaisuudet ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta, ja toivomme virtuaalisesti järjestettävän tilaisuuden mahdollistavan yhä laajemman vuoropuhelun. Tiesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2020.

Virtuaalinen yleisötilaisuus tiistaina 12.5. Teams-tapahtumana

Virtuaalinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 12.5.2020 klo 17-19 Teams-tapahtumana. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu linkin välityksellä: osallistu yleisötilaisuuteen. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta, eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät suunnitelmaluonnoksen, minkä jälkeen suunnitelmista voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Yleisötilaisuus tallennetaan ja se löytyy tilaisuuden jälkeen hankkeen verkkosivuilta.

Tilaisuudessa esiteltävät suunnitelmat löytyvät myös hankkeen verkkosivuilta 10.5.2020 alkaen.

Suunnitelmia on mahdollista kommentoida tilaisuuden jälkeen hankkeen verkkosivuilta löytyvän tiesuunnitelman palautekanavan kautta.

Tiesuunnitelman palautekanava

Hankkeen aikaisemmat tilaisuudet ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta ja tilaisuuksissa on ollut runsaasti väkeä. Virtuaalisesti järjestettävä tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen niillekin, joiden on hankala osallistua paikan päällä pidettävään tilaisuuteen. Toivommekin virtuaalisesti järjestettävän tilaisuuden mahdollistavan yhä laajemman vuoropuhelun.

Tiesuunnitelman käsittely ja hankkeen toteuttaminen

Tiesuunnitelman "Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain" mukainen käsittely alkaa syksyllä 2020. Varsinais-Suomen ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville kuukauden ajaksi syksyllä 2020, jolloin siitä voi tehdä muistutuksia. Muistutusten johdosta tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. Tiesuunnitelmasta pyydetään myös lausunnot alueen kunnilta, eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esityksestä Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) vuoden 2021 aikana.

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Tällä hetkellä hanke ei ole Väylän tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman valmistuminen edistää sen saamista ohjelmiin. Tavoitteena on, että hanke saadaan nykyisen hallituskauden toteuttamisohjelmaan, jolloin rakentaminen voisi alkaa 2020-luvun alkupuolella.

Turun kehätie parannetaan nykyisellä paikallaan eritasoliittymin varustetuksi väyläksi ja keskustan kohdalle tehdään tunneli. Hankkeeseen sisältyy myös kehätien ja valtatien 8 eritasoliittymän parantaminen, laajat katu- ja kevyen liikenteen järjestelyt sekä meluntorjuntaa.

Lisää tietoa hankkeen verkkosivuilla

Tiesuunnitelman aineisto

Lisätietoja

-Varsinais-Suomen ELY-keskus: Vesa Virtanen, p. 0295 022 844, [email protected]

-Sitowise Oy: Rauno Tuominen, p. 040 700 7321, [email protected]