Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Automaattinen liikenneturvallisuusvalvonta käynnistyy kantatiellä 52 (Varsinais-Suomi, Uusimaa)

Automaattista liikenneturvallisuusvalvontaa rakennettiin, koska tiellä tapahtuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia, joissa pääriskitekijänä on todettu olleen ylinopeus. Kansainvälisten tutkimusten mukaan automaattisella ajonopeusvalvonnalla voidaan vähentää kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia 18–32 % ja vakaviin loukkaantumisiin johtavia liikenneonnettomuuksia noin 20 %. Valvontapisteet on sijoitettu liikenneonnettomuuksien kannalta riskialttiisiin tienkohtiin. Automaattivalvonta käynnistyy 13.8.2020.

Raasepori-Somero väliselle tieosuudelle on asennettu 17 valvontapistettä molemmin puolin tietä eli yhteensä 17 kameratolppaa. Valvontapisteet on sijoitettu liikenneonnettomuuksien kannalta riskialttiisiin tienkohtiin, kuten esimerkiksi kohtiin, joissa tien nopeusrajoitusta on laskettu turvallisuussyistä. Valvontapisteiden sijoittamiseen vaikuttivat useat tekijät. Esim. risteysalueilla ja asutuksen läheisyydessä haluttiin turvata alempien nopeusrajoitusten noudattaminen. Toisaalta kameroita ei mielellään sijoiteta yllättäviin tienkohtiin, kuten alamäkiin ja mutkiin. Lisäksi valvontapisteiden sijoittamiseen vaikuttivat huoltolevikkeen ja sähkönsiirron rakentamisedellytykset.

Uusi automaattivalvontatekniikka mahdollistaa entistä laaja-alaisemman liikennevalvonnan

Uusi automaattivalvontatekniikka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia liikennevalvontaan. Uudet kameratolpat on varustettu tutkatekniikalla, joka mittaa ajonopeuksia etäämmältä kuin vanhalla kameratekniikalla. Ajonopeuksia saadaan mitattua jopa 150 metrin päästä. Kamera voi seurata samanaikaisesti usean eri ajoneuvon nopeuksia eri kaistoilta. Videovarmistusta voidaan käyttää hyödyksi etenkin risteyksien punaista päin ajamisen valvonnassa. Samoin voidaan valvoa joukkoliikennekaistojen käyttöä. Tracking radar -tutkatekniikkaan perustuvissa uusissa kameroissa ei tarvita asfalttiin asennettavia induktiosilmukoita, jolloin tien uudelleen päällystäminen ei haittaa automaattivalvontaa. Uusiin kameroihin on myös mahdollista määrittää pitkille ajoneuvoille omat nopeusrajoitukset, jolloin esimerkiksi ajoneuvoyhdistelmien ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia voidaan valvoa. Kesäkuussa 2020 voimaan tuleen uuden tieliikennelain myötä poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun ylinopeuden lisäksi muun muassa turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana. Tämän mahdollistaa uusien peltipoliisien aiempaa tarkemmat kuvat.

Kantatien 52 automaattivalvonnan ovat yhteistyössä suunnitelleet Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Lounais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset ja liikenteenohjausyhtiö Intelligent Traffic Management Finland. Valvontapisteet sijoittuvat 80 km/h tai sitä alemmille nopeusrajoitusalueille. Valvontapisteiden lisäksi asennettiin 4 kpl tiedotustauluja ja 20 kpl toistomerkkejä. Lisäksi valvontapisteitä edeltävien nopeusrajoitusten laskukohtia tarkennettiin ja niiden havaittavuutta parannetiin.

Valvontajakson rakennutti ja ylläpitää liikenteenohjausyhtiö ITM Finland. Rakentaminen alkoi 1.11.2019 ja poliisi otti valvontajakson vastaan 15.6.2020. Tämän jälkeen poliisi on suorittanut käyttäjäkoulutuksen, testauksen ja käyttöönoton. Nyt valvontajakso on kaikilta osin valmis ja valvontatoiminta voidaan aloittaa. Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset olivat n. 280 000 € ja hankkeen urakoitsijana toimi Normivalaistus Oy.

Taustatietoa kantatien liikenneturvallisuudesta ja liikenteellisestä merkityksestä

Vuosien 2014-2018 aikana kantatiellä 52 välillä Raasepori-Somero on tapahtunut 223 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 2 johti kuolemaan ja 35 loukkaantumiseen. Suurin osa onnettomuuksista on eläin- ja yksittäisonnettomuuksia, joissa osasyynä on ylinopeus. Lisäksi kantatiellä 52 tapahtuu runsaasti raskaan kaluston suistumisonnettomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon. Kantatie 52 on osa tärkeää maakunnallista tieverkkoa. Tiejakson keskimääräinen vuorokausiliikenne vaihtelee 2400-7850 ajoneuvon välillä, josta raskasta liikennettä on noin 10 prosenttia. Tie Raaseporista Somerolle on pääosin hyvälaatuista kaksikaistaista tietä, joskin Perniön ja Salon välillä tie on liikennemääriinsä nähden melko kapea. Liikennehäiriötilanteissa tiejakson kiertotiet ovat pitkiä.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus: liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0295 022 797
Uudenmaan ELY-keskus: johtava asiantuntija, liikenneturvallisuus Marko Kelkka, p. 0295 021 291
Intelligent Traffic Management Finland: projektipäällikkö Jussi Nykänen, p. 040 701 2244
Lounais-Suomen poliisilaitos: ylikomisario (liikennesektori) Mika Peltola, p. 0295 445 173
Länsi-uudenmaan poliisilaitos: ylikomisario (liikenne- ja valvontasektori) Aapo Isoaho, p. 0295 438 161