Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Alueellinen Tule tilalle –mainoskampanja houkuttelee kausitöihin (Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa)

Koronaepidemia on vaikuttanut vahvasti myös maatalouteen ja ruoantuotantoon. Normaalitilanteessa maaseudulla työskentelee noin 16 000 ulkomaista kausityöntekijää. Hallituksen linjauksen mukaisesti kevään maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloustöihin tavoitellaan 1500 ulkomaista kausityöntekijää, mutta saatavuuteen vaikuttavat myös lähtömaiden asettamat liikkumisrajoitukset. Tähän mennessä Suomeen on saatu vain noin 200 kausityöntekijää.

Kausityötä markkinoidaankin nyt laajasti eri kohderyhmille. Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –hanke yhdessä TEM:n, MMM:n ja MTK:n kanssa käynnisti pääsiäisenä valtakunnallisen #kausitöitä –kampanjan, joka on tavoittanut jo 160 000 kävijää kampanjasivustolleen kausitöitä.fi. Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto käynnistävät oman alueellisen #kausitöitä –kampanjan valtakunnallisen kampanjan tueksi. Alueen vahva alkutuotanto ja elinkeinoelämä ovat riippuvaisia ulkomaisesta kausityövoimasta ja siksi oma alueellinen kampanja on nähty tarpeelliseksi. Kohderyhminä kampanjassa ovat nuoret, opiskelijat (ml. ulkomaiset opiskelijat), maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat.

Työntekijöitä tarjolla, mutta työpaikat uupuvat

TE-toimistossa on tällä hetkellä 112 kausityöhön liittyvää työpaikkailmoitusta ja MTK:n ylläpitämällä Töitä Suomesta.fi -sivustolla 70 työpaikkailmoitusta. Osa työnantajista on kertonut saaneensa runsaasti yhteydenottoja suoraan työnhakijoilta ja osa olevansa yhä odottavalla kannalla, josko työvoimaa ehtisi vielä saada ulkomailta, eikä kaikkia kausityöpaikkoja ole siten ilmoitettu avoimeksi TE-palveluihin. Osaamis- ja kansainvälistymispäällikkö Francesca Cucinotta Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo, että työnantajien tulisi nyt varautua siihen, että ulkomaista kausityövoimaa ei ole todennäköisesti tänä kesänä saatavilla. Koronaviruspandemian rajoitustoimet jatkuvat toukokuulle ja samaan aikaan työvoimaa olisi saatavilla kotimaasta.

EURES-asiantuntija Tomas Ede Pohjanmaan TE-toimistosta kehottaa yrityksiä laittamaan nyt työpaikat pikaisesti auki. Asiantuntijat Pohjanmaan TE-toimistossa auttavat mielellään työpaikkailmoituksen ja eri kieliversioiden laatimisissa. Työnantajat voivat hyödyntää palkkatukea suomalaisten työttömien työntekijöiden palkkaamisessa, jos TE-toimisto harkitsee palkkatuen käytön työnhakijan näkökulmasta tarkoituksenmukaisena ja palkkatuen muut edellytykset täyttyvät. ELY-keskukset ovat myös varautuneet tarjoamaan ammatillisesti suuntautunutta työvoimakoulutusta mm. kausityötä tarjoavien työnantajien tarpeisiin.

Lisäksi lakimuutokset kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä tulivat voimaan 9.4.2020. Muutokset mahdollistavat sen, että viimeistään 9.4.2020 myönnetyllä ja voimassaolevalla oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla ilman jatkoluvan hakemista ilmoituksella TE-toimistoon. 

Lisätietoja:

Osaamis- ja kansainvälistymispäällikkö Francesca Cucinotta, puh. 029 502 8646
EURES-asiantuntija Tomas Ede, puh. 0295 056 039