Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Yleishyödyllisten investointien teemahaku 1.1. -  31.3.2019  avattu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus avaa teemahaun yleishyödyllisille investoinneille koskien kaikkia yleishyödyllisiä investointeja (esim.  maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteet, ulkoilmarakenteet, retkisatamat, reitistöt, vesihuolto- ja tietoliikenneverkostot). Teemahaku toteutetaan 1.1. – 31.3.2019, ja hankkeiden haku tehdään sähköisessä Hyrrä -järjestelmässä.  Hankkeet pisteytetään valtakunnallisten valintaperusteiden mukaan. Rahoitusvalinnat tehdään kevään 2019 aikana.

Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta alustavasti neljä (4) miljoona euroa. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Yksilöity investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat ovat keskeisiä vaadittavia hakemusasiakirjoja.

Yleishyödyllisten investointien teemahakuun on päädytty maaseudun yritysrahoituksen suunniteltua vähäisemmän kysynnän johdosta. Lisäksi teemahaulla yleishyödylliset investointihankehakemukset saadaan keskitettyä samaan valintajaksoon, jolloin niiden valinta on oikeudenmukaista. Tämän teemahaun rahoituspäätösten jälkeen Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei todennäköisesti tällä ohjelmakaudella enää rahoita uusia yleishyödyllisiä investointihankkeita.

ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa on käytössä kiinteät julkiset tukitasot. Tukitaso tosin vaihtelee hankemuodoittain ja sen mukaan, onko hakija julkinen vai yksityinen toimija. Liite tukitasoista ohessa. Myös kertakorvauskustannusmalli on mahdollinen yleishyödyllisissä investointihankkeissa.

Muiden kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2019

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Vuoden 2019 kehittämishankkeiden valintajaksot päättyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 28.2.2019, 31.5.2019 ja 31.10.2019. Yritysryhmähankkeissa noudatetaan yrityshankkeiden tapaan kahden kuukauden valintajaksorytmiä alkaen 28.2.2019. Vuoden 2018 viimeiset valintajaksot ovat vielä käynnissä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päättämät valintajaksot ja teemahaku eivät koske alueen LEADER -ryhmiä. Niiden valintajaksot löytyvät mm. LEADER -ryhmien internet –sivuilta.

Lisätietoja:
- Jukka Penttilä, p. 0295 029 077
- Leena Hyrylä, p. 0295 029 047
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Maaseuturahoituksesta lisätietoja myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen internet -sivuilta http://www.ely-keskus.fi/
(valitse alue →Kaakkois-Suomi)  (→aiheet →maaseutuelinkeinot →maaseudun kehittäminen
 

 


Alueellista tietoa