Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana Liito-orava-LIFE -hankkeessa (Varsinais-Suomi, Satakunta) 

Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoima, Suomessa ja Virossa toimivan, Liito-orava-LIFE -hankkeen tavoitteena on vuosina 2018-2025 edistää liito-oravan suojelua.

Hankkeessa selvitetään ja otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja, joiden avulla liito-orava ja sen elinympäristöverkostot saadaan sujuvasti huomioitua maankäytön suunnittelussa niin talousmetsissä kuin suojelualueilla.

Euroopan Unionin valtaosin rahoittamaan hankkeen kokonaisbudjetti on noin 8,9 miljoonaa euroa. EU rahoittaa kustannuksista 75%. Laajassa hankkeessa on mukana 18 kumppaniorganisaatiota eri sektoreilta sekä Suomesta että Virosta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuu kumppanina hankkeeseen noin 300 000 euron panoksella Salon ja Someron Rekijokilaakson Natura-alueella. Projekti edistää Rekijoen alueella liito-oravan ja muut luontoarvot huomioivia luonnonhoitopainotteisia metsäsuunnitelmia yhdessä Suomen Metsäkeskuksen kanssa.

Hanke hakee myös aktiivisesti vapaaehtoisen suojelun METSO-kohteita Rekijokilaaksosta ja sen lähiympäristöstä. Lisäksi vuonna 2019 hanke testaa koulutettujen inventointikoirien käyttöä liito-oravien inventoinnissa sekä osallistuu Häntälän notkojen luontopolun kunnostuksiin.


Lisätietoa:

Ylitarkastaja Iiro Ikonen, p. 0295 022 869
Varsinais-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa