Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Valtatien 27 jalankulku- ja pyöräväyläjärjestelyt välillä Riihitie - mt 7622 (Kumisevantie), Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut maantielain mukaisen tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatielle 27 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi välille Riihitie – mt 7622 (Kumisevantie). Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Haapajärven kaupungin kanssa.

Jalankulku- ja pyöräilyväylä suunnitellaan pääosin korotettuna väylänä valtatien pohjoispuolelle. Suunniteltava väylä liittyy alku- ja loppupäässä olemassa oleviin kevyen liikenteen yhteyksiin. Suunnittelujakson keskellä Viikatetien ja Konikujan välisellä osuudella suunnitelma liittyy erillisessä suunnitelmassa ("Vt 27 ja Silatien liittymän suunnittelu") osoitettuun jalankulku- ja pyöräväylään.

Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2018. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus 27.9.2018 klo 17:00-18:30 Haapajärven kaupungintalolla.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2018, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Haapajärven kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu tammikuun 2019 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Liikennevirasto on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 0,6 M€ (alv 0 %). Hanke on pyrkimys toteuttaa vuosien 2019 - 2020 aikana EU-erillisrahoituksella.

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Tekninen johtaja Vesa Savolainen, Haapajärven kaupunki, p. 044 4456 146
Projektipäällikkö Juha Vikiö, Sitowise Oy, p. 040 168 2671


Alueellista tietoa