Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Valtatien 19, Koveron silta ja Honkimäen rampit otetaan käyttöön Lapualla (Etelä-Pohjanmaa)

Tienrakennustyöt valtatien 19 Koveron liittymässä ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Liikenne työmaan kohdalla on sujunut hyvin ja liikennevahingoilta on vältytty.

Valtatiellä 19 Koveron risteyksessä Lapualla, valtatien suuntaisen liikenteen kääntäminen uudelle Koveron risteyssillalle aloitetaan keskiviikkoaamuna 3.10.2018 klo 4.00. Liikennejärjestelytöiden arvioitu kesto on noin yksi tunti. Sillan eteläpäässä oleva väliaikainen kiertoliittymä jää vielä toistaiseksi käyttöön ja se puretaan käytöstä marraskuun 2018 aikana, jolloin myös uudet erkanemis- ja liittymiskaistat rampeilla otetaan käyttöön. Lokakuun ajan valtatiehen nähden poikittainen liikenne (Vasunmäentie ja Huhtalantie) kulkevat vielä ramppien ja väliaikaisen kiertoliittymän kautta.

Honkimäen eritasoliittymän molemmat rampit on otettu liikenteelle tällä viikolla. Liikenteelle avaamisen jälkeen tien yli vasemmalle kääntyminen ei ole enää mahdollista.

Näkyvimpinä työvaiheina tällä hetkellä on meluntorjunnan rakentaminen ja kiveystyöt sekä muut viimeistelytyöt ympäri urakka-aluetta. Sillan käyttöönoton jälkeen aloitetaan välittömästi kiertotien purkaminen ja alittavan väylän lopullinen rakentaminen.

Työmaa hiljenee marras-joulukuun vaihteessa. Viimeinen päällystekerros tehdään koko urakka-alueelle kesällä 2019, samoin kun hankkeen ajoradan ulkopuoliset viimeistelytyöt ja vihertyöt. Näistä ei enää ole liikenteelle isoa haittaa, sillä mm. päällysteet tehdään yötyönä. Kokonaisuudessaan rakennushanke on valmis loppukesästä 2019.

Valtatien 19 liittymäjärjestelyissä Koveron ja Honkimäen kohdalla rakennetaan Koveron liittymään uusi eritasoliittymä sekä Honkimäen eritasoliittymään uudet rampit parantamaan liittymien turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Jatkossa liittymissä ajetaan kiihdytyskaistojen (liittymiskaista) ja erkanemiskaistojen kautta, jolloin liittymien vasemmalla kääntyvä liikenne jää kokonaan pois. Vasemmalle kääntyminen on suurin onnettomuuksia aiheuttava tekijä tasoliittymissä.

Rakennushankkeen kokonaiskustannus on noin 6.5 miljoonaa euroa, josta Lapuan kaupungin osuus on noin 1.1 miljoonaa.

Vt 19 Lapuan liittymien rakentaminen kuuluu nykyisen hallituksen perusväylänpidon lisärahoituskohteisiin. Rahoitus kohdistuu maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Ohjelman valmistelussa on painotettu kaupunkiseutujen kasvun tukemista, elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeita sekä liikenneturvallisuutta.

Toivomme tienkäyttäjiltä edelleen malttia työmaa-alueella liikuttaessa.

Valtatien 19 järjestelyitä Lapualla rakennuttaa ELY-keskus ja hankkeen pääurakoitsijana toimii Oteran Oy.

Lisätietoja:

 • Janne Ponsimaa
  Projektipäällikkö
  ELY-keskus
  Puh. 0295 027 746
 •  Teppo Leppäaho
  Työpäällikkö
  Oteran Oy
  Puh. 050 3400 291

Alueellista tietoa