Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Työttömien määrä laskee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli lokakuun lopussa 17 800 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut) ja maakunnan työttömyysaste oli 9,6 %. Työttömiä oli 3 800 vähemmän kuin vuosi sitten, syyskuuhun verrattuna työttömiä oli hieman enemmän (+100). Työttömyys on laskenut tasaisesti eri puolilla maata. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden alenema on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen maan kärkipäässä. Huolimatta hyvästä kehityksestä ovat erot maakunnan kuntien välillä kuitenkin edelleen suuret.    

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 2 900, mikä on noin 500 (-14 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli 5 200, mikä on 1 900 (-27 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 100 ja naisia 2 100.  Lomautettuna oli lokakuun lopussa 600 henkilöä, mikä on 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Avoinna olevien työpaikkojen määrä kasvanut vuoden takaisesta

Työvoiman kysyntä on edelleen edellisvuotta suurempaa. Lokakuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 6 500 työpaikkaa, mikä on 700 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien työpaikkojen määrä lisääntyi: lokakuussa ilmoitettiin avoimeksi 3 400 uutta työpaikkaa – se on 600 paikkaa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Uusia työpaikkoja oli lokakuussa eniten tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (mm. kirvesmiehille, auton- ja koneenasentajille, metalliteollisuuden laitosmiehille), palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. myyjille, kiinteistöhuollon työntekijöille, lähihoitajille, puhelinmyyjille) sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmälle (mm. rakennusapulaisille ja toimisto- tai laitossiivoojille).

Työnhakijoiden aktivointiaste noussut edellisvuodesta

Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Pohjois-Pohjanmaalla 9 500 henkilöä eli hieman (-100) vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Aktivointiaste (34,9 %) oli kuitenkin 4,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Palveluissa olevista naisia oli 4 900 ja miehiä 4 600. Eniten osallistujia oli koulutuksessa (4 500 henkilöä), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 000) ja työllistettynä (1 900).

Työttömien määrä vuoden takaista alempi lähes kaikissa kunnissa

Lokakuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli koko maassa 8,7 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 9,6 %. Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste laski 2,0 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (5,5, %),  Limingassa (6,1 %) ja Pyhännällä (6,3 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (12,0 %), Vaalassa (11,9 %) ja Oulussa (10,8 %). Työttömien määrä oli vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla kaikissa muissa kunnissa paitsi Merijärvellä.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

 

 

Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy perjantaina 21.12.2018.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.

 


Alueellista tietoa