Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Teillä siirrytään talvirajoituksiin kuluvalla viikolla (Itä-Suomi)

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 26. päivään mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan torstaina 25.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 270 km:n matkalle: Etelä-Savoon 67 km, Pohjois-Savoon 97 km ja Pohjois-Karjalaan 106 km. Näistä noin 105 km on korkealuokkaisia teitä, joissa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu välikaistalla tai keskikaiteella.

Muilla ympärivuotiseksi jäävillä 100 km/h -talvinopeusosuuksilla tiet ovat kohtuullisen leveitä ja niillä on hyvät näkemät. Liikennemäärät näillä osuuksilla ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja päällysteen kunto on hyvä.

Niillä nopeusrajoitukseltaan 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus 80 km/h.

Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h.

Eräillä mutkaisilla, kapeilla tai huonokuntoisilla teillä 80 km/h -rajoituksia muutetaan talveksi 70 km:iin/h.

Tiejaksot, joilla on talvella 100 km/h-nopeusrajoitus

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena 100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

 • Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
 • Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
 • Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
 • Valtatie 5 välillä Kellolahti - Vuorela, muuttuva rajoitus
 • Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
 • Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
 • Valtatie 6 välillä Niittylahti - Repokallio
 • Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
 • Valtatie 6 välillä Valtimo - Maanselkä
 • Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu
 • Valtatie 23 Alakylän ja Kypäräjärven kohdilla, keskikaiteelliset ohituskaistat
 • Kantatie 72 välillä Hiirola - Lamminmäki
 • Kantatie 73 välillä Jamali - Kohtavaaran risteys  
 • Kantatie 88 välillä Salahmi - Nissilä

Vaurioituneiden ja uraisten päällysteiden vuoksi rajoituksia lasketaan

Talvikaudeksi rajoitusta alennetaan päällysteen kunnon heikentymisen vuoksi

 • Kiuruvedellä maanteillä 5613 ja 7693, molemmissa noin viiden kilometrin matkalla. Rajoitus alenee 70 km:iin/h.
 • Vesannon Ahvenisella maantiellä 551, jossa rajoitusta alennetaan 60 km:iin/h vajaan kuuden kilometrin matkalla.

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä on usein syytä käyttää merkeillä osoitettua alhaisempaa ajonopeutta. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeänajan rajoitusten ansiosta säästyy tutkimuksen mukaan liikenteessä vuosittain 8 ihmistä liikennekuolemalta ja 36 ihmistä jää loukkaantumatta. Sen lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteiden kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 0295 026 729
Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen
puh. 0295 026 769 (paikalla 24.10.>)


Alueellista tietoa