Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Talvihoidon tasoon parannusta - miten muutos näkyy tienkäyttäjille? (Varsinais-Suomi ja Satakunta)

Talvihoidon tasoon on tulossa useita parannuksia. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa talvihoitoluokkaa nostetaan noin kolmanneksella tieverkosta. Lisäksi talvihoidon laatuvaatimuksia on kiristetty. Muutoksilla pyritään vastaamaan tienkäyttäjien kasvaneisiin odotuksiin. Talvihoitoa tehostetaan etenkin raskaan liikenteen käyttämillä reiteillä ja alemmalla tieverkolla pyritään parantamaan aamuliikenteen olosuhteita. Talvihoitoluokkien korotukset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen, mutta laatuvaatimusten kiristykset astuvat voimaan vasta urakoiden uudelleen kilpailutusten yhteydessä aikaisintaan 1.10.2019. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa muutokset astuvat voimaan ensimmäisenä nyt kilpailutettavissa Raision, Salon, Porin ja Kankaanpään hoitourakoissa. Laatuvaatimuksiin on tulossa mm. toimenpideaikoihin ja sallittuun lumimäärään liittyviä tiukennuksia.

Miten muutokset näkyvät tienkäyttäjälle?

Talvihoitoluokkia on yhdistetty ja vähennetty pääteillä, jolloin hoitoluokkien välisiä raja-aitoja on aiempaa vähemmän. Tiet sijoittuvat myös aiempaa pienemmällä liikennemäärällä korkeampaan talvihoitoluokkaan. Talvihoitoluokkien korotuksista selkeimmin muutos näkyy niillä teillä, jotka nousevat II-luokasta Ib-luokkaan. Tällöin tie muuttuu hiekoitettavasta tiestä suolattavaksi. Laatuvaatimuksiin tulevat kiristykset näkyvät vasta porrastetusti lähivuosien aikana uusien urakoiden myötä. Mutta vaikka alemmalla tieverkolla tullaan lyhentämään toimenpide-aikoja, ne ovat tienkäyttäjän näkökulmasta silti edelleen pitkiä.

Alimmissa II- ja III-hoitoluokissa olevia teitä on määrällisesti n. 70 % kaikista maanteistä, mutta niillä ajetaan vain n. 10 % liikenteen kokonaissuoritemäärästä. Onkin taloudellisesti järkevämpää ja tienkäyttäjien enemmistön edun mukaista satsata enemmän talvihoitoon vilkasliikenteisemmillä teillä, joilla ajetaan n. 90 % kaikesta liikenteestä.

On myös huomattava, että sääolosuhteet vaikuttavat aina toimenpiteiden toteuttamiseen. Esim. vaikka vähäliikenteisillä teillä pyritään parantamaan aamuliikenteen olosuhteita, viime kädessä sään muutoksen ajankohta ratkaisee, miten hyvin tavoitteessa onnistutaan. Myräkän alkaessa varhaisaamun tunteina, joka tietä ei ehditä auraamaan ennen aamuliikennettä.

Sääolosuhteet muuttuneet etenkin rannikolla

Sääolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi aiemmista vuosikymmenistä ja eniten muutokset näkyvät rannikkoseudulla. Talviset kelit alkavat myöhemmin ja kestävät lyhemmän aikaa. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa viime talven lämpötila oli lähes asteen korkeampi ja edellistalven lämpötila yli kaksi astetta korkeampi kuin pitkän aikavälin keskiarvo (v. 1981-2010). Jäätymis-sulamissyklit toistuvat aiempaa useammin ja sade tulee usein lumen sijasta alijäähtyneenä vetenä. Sorateillä esiintyy kelirikkoa kevään ohella syksyisin. Märät tienpinnat ja nastarenkaiden käyttö puolestaan reikiinnyttävät ja kuluttavat päällysteitä.

Talvihoitotoimenpiteiden kannalta haastavat kelit ovat yleistyneet. Esimerkiksi sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan. Sateista pehmenneen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata turvallisesti. Runsaan ja pitkäkestoisen lumisateen aikana puolestaan laatutaso alittuu hoitolenkin aikana uudelleen. Pahin tilanne on, kun lumisade muuttuu kesken kaiken vesisateeksi. Tällöin vesi muuttaa lumen sohjoksi ja jäätyy tienpintaan eikä liukkautta voi torjua ennakoivasti ja kuluu tunteja, ennen kuin kaikki tiet on ehditty auraamaan.

Päällysteen kunto vaikuttaa merkittävästi talvihoidon laatuun. Urat, päällystevauriot, paikkaukset ja reunapainumat tekevät päällysteen pinnasta epätasaisen, jolloin lumen poisto tasaisesti auraamalla on vaikeaa. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on huonokuntoisia päällysteitä tälläkin hetkellä yhteensä n. 800 km ja ensi vuonna tilanne pahenee entisestään, sillä päällysteiden uusimiseen käytettävissä oleva rahoitus vähenee merkittävästi.

Tienkäyttäjien odotukset kasvaneet

Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden talvihoitoon on laskenut jo useamman vuoden ajan, vaikka talvihoidon laatuvaatimukset ovat pysyneet ennallaan. Myös talvihoidosta annettavien palautteiden määrät ovat kasvaneet selvästi. Etenkin alemmalla tieverkolla toimenpideajat ovat pitkiä eivätkä laatuvaatimukset vastaa asiakkaiden odotuksia. Monesti ajo-olosuhteiden odotetaan vastaavan kesäkelejä talvellakin. Talvihoidolla ei kuitenkaan edes pyritä saamaan aikaan kesäkelejä. Turvaamme talvihoidolla teiden liikennöinnin kaikilla teillä ja pääteillä pyritään ennakoitavaan ja häiriöttömään liikenteeseen.  Sen sijaan vähäliikenteisemmillä teillä on talvihoitolinjausten mukaista, että ajonopeutta hiljennetään keliolosuhteiden mukaan.

Tienkäyttäjän oma vastuu

Tienkäyttäjillä on aina oma vastuu sopeuttaa ajonopeus vallitsevien kelien mukaan. On normaalia, että liukkautta saattaa esiintyä ajoittain ja ajoaika voi pidentyä. Täysin tasalaatuisia ajo-olosuhteita ei voida taata, sillä sade- ja lumikuurot voivat olla hyvin paikallisia. Suolatuillakin teillä voi olla liukkaita tiejaksoja kylmemmissä kohdissa, kuten silloilla, kallioleikkausten kohdalla ja matalissa notkoissa. On myös huomattava, että pienemmillä liikennemäärillä suola vaikuttaa hitaammin ja tie voi olla liukas suolauksesta huolimatta. Tämä on riskinä etenkin yöaikana, kun liikennemäärät ovat pienemmät, ja kun talvihoitoluokkien noston myötä liukkautta torjutaan suolaamalla teitä entistä pienemmillä liikennemäärillä.  

Ennakointi on yhteispeliä

Urakoitsijoilla on käytössä kattavat sääennustuspalvelut, joiden avulla talvihoidon toimenpiteitä pyritään ajoittamaan oikein. Liukkautta torjutaan ennakoivasti jo ennen sään muuttumista pakkaselle. Lunta ei kuitenkaan voi aurata ennakkoon ja siinä menee aina oma aikansa, ennen kuin kaikki tiet saadaan hoidettua. Myös tienkäyttäjän kannattaa ennakoida kelejä ja sopeuttaa omat aikataulunsa kelien mukaan. Talvikeleillä kannattaa varata suosiolla aina reilummin aikaa matkantekoon.

Liitteet:

Liitteenä ovat ELY-keskuksen järjestämien talvihoitoinfojen esitysaineistot. Esitykset on laadittu maakunnittain.

Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600, ma–pe klo 9–16


Alueellista tietoa