Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Talvihoidon taso nousee vuodenvaihteessa

Tiestön talvihoitoluokkia korotetaan 1.1.2019 Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella noin 1000 km matkalla. Urakoiden kilpailutuksen myötä laatuvaatimuksia tarkistetaan ja hoitoluokkia nostetaan vuosina 2019–2024 myös useilla muilla tieosuuksilla. Raskas liikenne ja paikalliset olosuhteet huomioidaan talvihoitoluokkaa määritettäessä aiempaa paremmin. Tiestön palvelutaso nousee pääteillä hoitoluokkien muutoksilla ja alemmalla tieverkolla laatuvaatimusten tarkistusten ansiosta. Myös ilmastonmuutoksen vaikutus keliolosuhteisiin huomioidaan.

Heti vuoden 2019 alusta lähtien palvelutaso ja turvallisuus paranevat

Hoitoluokkia korotetaan 1.1.2019 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella eli Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä noin 1000 km matkalla (noin 11 % maantieverkosta). Kyseiset tiet ovat pääosin keskimääräistä vilkkaampia.

"Neuvottelut urakoitsijoiden kanssa ovat vielä kesken, joten tieto tieosuuksista, joilla hoitoluokka nousee, ei vielä ole lopullinen", kertoo kunnossapitopäällikkö Tuomas Vasama.

Todennäköisiä merkittävimpiä kohteita ovat muun muassa: VT 4 Heinolasta pohjoiseen, VT 10 Forssa–Hämeenlinna, VT 12 Tuulos–Pälkäne ja Lahti–Kausala, KT 46 Heinolasta Kouvolaan, KT 52 Tammisaari–Tenhola, KT 54 Tammela-Loppi sekä Hausjärvi-Hollola sekä KT 55 Mäntsälä–Porvoo. Urakoiden kilpailutuksen myötä hoitoluokkia nostetaan edelleen vuosina 2019–2024.

Kokeilussa uusia tiedonkeruutapoja

Tietojärjestelmiä kehitetään aktiivisesti ja merkittävällä osalla tieverkkoa hyödynnetään myös ajoneuvoista saatavaa informaatiota talvihoidon tukena. Tällaisia kokeiluja on Uudenmaan ELY-keskuksen alueella käynnissä useampia, erityisesti linja- ja kuorma-autoja sekä postin ajoneuvoja hyödyntäen. Lokakuussa 2018 käynnistyi valtatie 4:llä Helsingin ja Oulun välillä yhteisprojekti Uudenmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kesken. Koiviston auton linja-autoihin ja Vähälän rekkoihin, kaikkiaan kahdeksaan ajoneuvoon, on asennettu optinen kelianturi.

"Tavoitteena on saada kokonaiskuva kelistä ja sen vaihteluissa tarkasteltavalla tiejaksolla. Tulosten pohjalta voidaan myös analysoida milloin, missä ja minkälaisissa tilanteissa huonoja ja liukkaita ajo-olosuhteita tyypillisimmin esiintyy. Tieto on hyödynnettävissä myös urakoitsijoiden toiminnassa", summaa Vasama talvihoidon tiedonkeruuta.

1.10.2019 lähtien urakoiden kilpailutuksen myötä voimaan astuvat muutokset

Uudistettu hoitourakkamalli otetaan käyttöön syksystä 2019 lähtien kaikissa käynnistyvissä urakoissa. Uuden hoitourakkamallin odotetaan osaltaan tehostavan talvihoidon toimintalinjojen vaikutuksia ja käytännön toteutusta.

Uusi urakkamalli pohjautuu liki kokonaan Uudenmaan ELY-keskuksen edelläkävijänä alueellaan pilotoimiin hoidonjohtourakoihin, joita ovat käynnissä olevat Espoon, Raaseporin, Lahden ja Hyvinkään hoitourakat. Kokemukset em. urakoista ovat hyvin myönteisiä.

Alemmalla tieverkolla lyhennetään liukkaudentorjunnan toimenpideaikaa ja pääosalla tiestöstä myös aurauksen toimenpideaikaa. Auraukset tullaan aloittamaan aiempaa pienemmillä lumimäärillä, sillä pyrkimyksenä on parantaa erityisesti aamuliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Riittävän aikaisin aloitettu auraus parantaa edellytyksiä tasaiseen ja ohueen polannepintaan. Liukkaudentorjunnassa otetaan kattavammin lisäkalustoa käyttöön poikkeavissa tilanteissa.

 

Lisätiedot:

  • Tuomas Vasama, kunnossapitopäällikkö,  0295 021 361
  • Tuovi Päiviö, johtaja, 0295 021 054

sähköpostit ovat muotoa [email protected]


Alueellista tietoa