Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Sibeliuksen metsästä uusi luonnonsuojelualue Hämeenlinnaan (Kanta-Häme)

Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen ELY-keskus ja ympäristöministeriö tiedottavat

Hämeen ELY-keskus on tänään 24.8.2018 tehnyt päätöksen noin sadan hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamiseksi Hämeenlinnan kaupungin omistamille maille Aulangonjärven itäpuolelle, kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Säveltäjämestari Jean Sibeliuksen kouluvuosien luontoretkien kohde tunnetaan jatkossa nimellä Sibeliuksen Metsä.

Hämeenlinnan kaupunki teki ympäristöministeriön aloitteesta alueesta rauhoitushakemuksen ELY-keskukselle joulukuussa 2017, osana itsenäisyyden juhlavuoden Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa. Perustamispäätös juhlistaa kuluvaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuotta.

Noin 97 hehtaarin alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja täydentää alueen suojelukokonaisuutta. Alueella on huomattava välillinen taloudellinen merkitys Aulangon matkailun kokonaisuuteen.

Sibeliuksen Metsän perustaminen mahdollistaa edelleen muun muassa Aulangonjärven retkeilypolun, ratsastusreittien ja latujen virkistyskäytön. Nykyistä hoito- ja käyttösuunnitelmaa on kuitenkin täsmennetty ottamaan huomioon paremmin perustettavan luonnonsuojelualueen erityispiirteet.

Metsä inspiroinut Finlandian sävellyksessä


Sibeliuksen Metsän -luonnonsuojelualueen perustamisella vahvistetaan Hämeenlinnan asemaa Sibelius-kaupunkina suojelemalla osa valtakunnallisesti arvokasta maisemaa, josta säveltäjä on saanut innoituksensa myös merkkiteos Finlandiaan.

Nuori Sibelius viihtyi metsässä ja retkeili kouluvuosinaan juuri kyseisellä paikalla. Hän tunsi jo ennen näkötornin rakentamista Aulangon näköalapaikan, jolta avautui tuolloinkin runebergiläis-topeliaaninen näkymä nyt perustetun suojelualueen suuntaan.

Nykyään paikalla olevasta Aulangon näkötornista avautuva maisema on metsäinen ja muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden lähellä kaupunkikeskustaa. Aulangonjärven itäpuolelle sijoittuva uusi luonnonsuojelualue täydentää luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta Aulangon kokonaisuutta.

"Olen iloinen, että Hämeenlinna halusi suojella tämän upean alueen luonnon, jota aikanaan uhkasivat erilaiset rakennushankkeet. Samalla pelastettiin myös pala suomalaista kulttuurihistoriaa", sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.


Metsäkirkkomainen tunnelma


Sibeliuksen metsän ydinalueita ovat Käärme- ja Levonkallioiden ympäristö, Levonhaka ja alueella kulkevan ulkoilureitin ympäristö, jossa avataan samalla uusi luonto- ja kulttuuripolku. Korkeiden puiden luoman metsäkirkkomaisen tunnelman vaaliminen on ydinosan hoidon keskeinen tavoite. 

Sibeliuksen Metsän luontotyyppejä ovat boreaaliset luonnonmetsät, lehdot, kalliot, korvet, norot, lähteet ja rantametsät. Monipuoliseen linnustoon kuuluvat mm. sääksi, viiru- ja lehtopöllö, pikkutikka ja idänuunilintu. Puu- ja pensaslajistoa edustavat mm. pähkinäpensas, metsälehmus, näsiä, lehtokuusama ja koiranheisi. Huomionarvoisia kasveja ovat lehtoimikkä, lehtopähkämö, lehto-orvokki, jänönsalaatti, kevätlinnunherne ja mustakonnanmarja sekä turrisammal. Sieniharvinaisuuksiin kuuluu silmälläpidettävä sysikieli. Alue on sopivaa liito-oraville ja lepakoille.

Sibeliuksen Metsän alueella on Museoviraston rekisterin mukaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä.

 

Lisätiedot:


Ympäristöasiantuntija Heli Jutila, Hämeenlinnan kaupunki, puh. 03 621 3761 / 050 544 2005, [email protected]

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 064, [email protected]

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinnan kaupunki, puh. 03 621 2300, [email protected]

Ylitarkastaja Rauni Itkonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 188, [email protected]

 


Alueellista tietoa