Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Seilin saaren rakennuksista ja lähiympäristöstä tehty rakennussuojelupäätös (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen Seilin saaren rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta. Osa kohteesta on jo vuonna 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. ELY-keskuksella on velvollisuus käynnistää rakennusperintölain mukainen suojeluprosessi tällaisen kohteen siirtyessä pois valtion omistuksesta. Prosessin aikana on kuultu mm. Museovirastoa, Paraisten kaupunkia, omistajia ja naapureita.

Seilin hospitaali. Kuva: Kirsti Virkki
Seilin hospitaali. Kuva: Kirsti Virkki

Seilin saari on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) "Seilin hospitaali". Saarella on lähes 350-vuotinen maamme sairaalalaitoksen ja mielisairaanhoidon kehitysvaiheista kertova, omintakeinen historia. Kohde on huomioitu myös maakuntakaavassa.

Seilin saarella ja sen rakennusperinnöllä on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua valtakunnallista merkitystä harvinaisuuden, edustavuuden, historiallisen todistusvoimaisuuden, alkuperäisyyden ja historiallisen kerrostuneisuuden kannalta.

Saari on maamme sairaalalaitoksen historiassa ainutlaatuinen, saariston eristäytynyttä sairaalayhteisöä edustava yhtenäinen kokonaisuus. Seilin hospitaali edustaa aikansa spitaali- ja mielisairaanhoidon tavoitteita ja kuvastaa edelleen hyvin yhteisön eri osapuolten elämää saarella. Saarella on edelleen hyvin nähtävissä sairaalatoimintaa ja saaren omavaraisuutta turvanneen yhteisön muokkaama kulttuurimaisema ja rakennusperintö eriaikaisine kerrostumineen.

Seilin puukirkko. Kuva: Kirsti Virkki
Seilin puukirkko. Kuva: Kirsti Virkki

Päätöksellä on suojeltu yhteensä 37 rakennusta sekä lähiympäristöä. Suojelupäätös on lähetetty ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.
 

Päätös (pdf):
Rakennussuojelua koskeva päätös Paraisten kaupungin Seilin saaressa (13.6.2018)  1048 kt
 

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä, 0295 022 942

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY (Museovirasto)


Alueellista tietoa