Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Satakunnassa pulaa korkeasti koulutetuista osaajista (Satakunta)

Työvoiman kysyntä on Satakunnassa kasvanut positiivisen rakennemuutoksen myötä vahvasti ja useissa ammateissa osaavan työvoiman saatavuudessa on jo ongelmia. Työvoiman saatavuusongelmat painottuvat etenkin teollisuuden ja rakentamisen sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtäviin. Eri ammattien työmarkkinatilanteen lähiajan näkymiä on arvioitu syksyn 2018 ammattibarometrissa.

Teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman kysyntä on jo pidemmän aikaa ollut suurta. Työntekijätason tehtäviin työnhakijoita on vielä useimmiten riittävästi, mutta korkeammin koulutettuja osaajia on jo vaikeampi saada. Seuraavan puolen vuoden aikana pulaa arvioidaan olevan sähkö- ja automaatioinsinööreistä, konetekniikan erityisasiantuntijoista, rakennusinsinööreistä sekä rakennusalan työnjohtajista. Myös terveydenhuollossa ja sosiaalialalla henkilömääräisesti suurten ammattikuntien sairaanhoitajien ja lähihoitajien osalta työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Sen sijaan erityisasiantuntijuutta vaativissa ammateissa, kuten yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, hammaslääkärit sekä sosiaalityön erityisasiantuntijat, työntekijöiden saatavuudessa on ongelmia.

Muilla aloilla työvoimaa on vaikeaa saada esimerkiksi myyntiedustajien ja siivoojien töihin. Näissä ammateissa avoimia työpaikkoja on ollut viime aikoina enemmän kuin alan työttömiä työnhakijoita.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan näkymät hieman poikkeavat seutukunnittain. Rauman seudulla on Porin seutua enemmän pulaa myös työntekijätason osaajista teollisuudessa. Rauman seudulla on esimerkiksi hitsaajista ja kaasuleikkaajista paljon pulaa. Pohjois-Satakunnassa taas työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on suppeampi kuin muissa seutukunnissa. Toisaalta työvoiman ylitarjontaakaan ei ole monessa ammatissa.

Työvoiman ylitarjontaa on entistä harvemmassa ammatissa. Paljon ylitarjontaa työnhakijoista on Satakunnassa ainoastaan yleissihteereistä ja it-alalla käytön tukihenkilöistä.
Uusimman Satakunnan ammattibarometrin sekä seutukunnittaiset barometrit löydät Satakunnan ELY-keskuksen internetsivuilta tai suoraan osoitteesta:
www.ammattibarometri.fi

Lisätietoja:
Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus, puh. 0295 022 114

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella yli 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa.


Alueellista tietoa