Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pula osaavasta työvoimasta ei ole helpottanut, monessa ammatissa pulaa hakijoista koko Hämeen alueella (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen uusimmassa ammattibarometrissa työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on samalla tasolla kuin edellisissä, kevään 2018 ja syksyn 2017, arvioissa. Ammattien määrä, joissa on paljon pulaa hakijoista, on kuitenkin kasvussa. Työvoimapulassa näkyy vahva alueellinen vaihtelu ammateittain. Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimistossa elo-syyskuussa tehtyyn arvioon noin 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta lähitulevaisuudessa. Arvio tehtiin samanaikaisesti myös muissa Suomen TE-toimistoissa.

Tarkastelussa olleista ammateista 44 arvioitiin Hämeen tasolla ammateiksi, joissa kärsitään työvoimapulasta. Työvoimapulaa on edelleen havaittavissa eniten teollisuudessa, rakentamisessa ja sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla. Suurin pula on sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, rakennusinsinööreistä, yleislääkäreistä, rakennusalan työnjohtajista, betonirakentajista ja raudoittajista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, koneenasettajista ja koneistajista, ohutlevysepistä sekä kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, joista kaikista on paljon pulaa hakijoista. Muita ammatteja Hämeen top 15-listalla ovat hammaslääkärit, konetekniikan erityisasiantuntijat, sairaanhoitajat, toimisto- ja laitossiivoojat ja kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat. Lähes kaikki Hämeen top 15-listalla olevat ammatit olivat ns. pula-ammatteja jo edellisissä arvioissa.

Useissa ammateissa arvioitu työmarkkinatilanne vaihtelee seutukunnittain. Sosiaalityön erityisasiantuntijoista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, koneenasettajista ja koneistajista, ohutlevysepistä, konetekniikan erityisasiantuntijoista, sairaanhoitajista sekä toimisto- ja laitossiivoojista on pulaa kaikissa Hämeen seutukunnissa. Eniten työvoimapula-ammatteja arvoitiin olevan Lahden ja vähiten Forssan seutukunnassa.

Työvoiman kysynnän arvioidaan Hämeen tasolla kasvavan seitsemässä ammatissa. Samoissa ammateissa on työvoiman saatavuusongelmia, joten ongelmat eivät ole helpottamassa. Työvoiman kysynnän arvioidaan kasvavan seuraavissa ammateissa: hitsaajat ja kaasuleikkaajat, rakennusinsinööri, konetekniikan erityisasiantuntijat, sähkö- ja automaatioinsinööri, betonirakentajat ja raudoittajat, maansiirtokoneiden ym. kuljettajat ja rakennusalan työnjohtajat.

Ylitarjontaa arvioitiin olevan 25 ammatissa. Ylitarjontaa on eniten yleissihteerin ammatissa. Seuraavina listalla löytyvät esim. johdon sihteerit ja osastosihteerit, käytön tukihenkilöt, graafiset ja multimediasuunnittelijat, ammatillisen koulutuksen opettajat, pankki- ym. toimihenkilöt ja matkatoimistovirkailijat.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään maaliskuussa 2019. Viimeisimmät ammattibarometriarviot kokonaisuudessaan niin Hämettä, muita alueita kuin koko maata koskien löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi.

 

Lisätietoja:     

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto: Mari Pöysti puh. 0295 041 717 (Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat)

Hämeen ELY-keskus: Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, [email protected]

 


Alueellista tietoa