Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon ELY-keskus esittää täydennyksiä runkoverkkoasetusluonnokseen (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus esittää täydennyksiä liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseen asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. ELY-keskus pitää tärkeänä, että Savon ja Karjalan radat profiloidaan sekä tavara- että henkilöliikenteen radoiksi. Verkon laajuutta koskevat muutosesitykset koskevat lähinnä alueen suurten teollisuuslaitosten ratayhteyksiä sekä Niiralan rajaliikenteen rata- ja tieyhteyksiä.

ELY-keskus toteaa, että Suomen ilmasto- ja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monipuolista, vaikuttavaa keinovalikoimaa sekä pitkäjänteisiä päätöksiä. Runkoverkkoasetus voisi parhaimmillaan tukea tavoitteiden saavuttamista. Savon ja Karjalan radat tulisi profiloida sekä tavara- että henkilöliikenteen radoiksi. - Tämä tukisi paremmin raideliikenteen matkustajamäärien lisäämistä, tavaraliikenteen ekotehokkuutta ja siten myös Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista, toteaa johtaja Tommi Huttunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Raideliikenteen lisäksi jatkossakin tarvitaan laadukkaita ja sujuvia maantieyhteyksiä. Nopeustavoite on yksi merkittävä palvelutasotekijä. - Esitämmekin, että asetusluonnokseen kirjatun 80km/h -nopeusrajoituksen sijaan I luokan runkoteillä tulisi olla tavoitteena pääsääntöisesti 100 km/h -nopeusrajoitus, lisää Tommi Huttunen.

Esitetty runkoverkko on Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan laajuudeltaan ja kattavuudeltaan pääosin perusteltu. Täydennystarpeina ELY-keskus esittää seuraavien kohteiden lisäämistä runkoverkkoon:

  • Stora Enson (Varkaus), Uimaharjun (Eno) ja Yaran (Siilinjärvi) ratayhteydet
  • Niiralan rata ja valtatie 9 Niiralan rajalle asti

Kokonaisuudessaan esitys runkoverkkoasetukseksi voisi esitettyjen tarkennusten jälkeen mahdollistaa nykyistä paremman ja tasapuolisen liikenteen infrastruktuurin kehittämisen – edellyttäen kuitenkin, että akuuttiin ja kriittiseen väylien rahoitusvajeeseen tartutaan määrätietoisesti ja päättäväisesti.

Lisätietoja

Johtaja Tommi Huttunen, p. 0295 026 655, tommi.huttunen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa