Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Työllisyystilanne; Pirkanmaan työttömyysaste
alempi kuin koko maassa, nopeinta laskua ELY-keskuksittain verrattuna

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2018
syyskuussa yli neljänneksen alempi kuin vuoden 2017
syyskuussa. Uusien avoimien työpaikkojen korkea määrä (4
692 kpl) mahdollistaa positiivisen suunnan työttömyyden
kehityksessä. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden
2018 syyskuussa 20 531 henkilöä, laskua vuositasolla 6 928
henkilöä eli 25,2 prosenttia. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia.
Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 8,8
prosenttia. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa työttömien
työnhakijoiden määrä laski, osassa jopa merkittävän paljon, eli
yli kolmekymmentä prosenttia vuoden 2018 syyskuussa
verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan. Kunnista
kymmenessä oli joko 6 prosenttia tai alle 6 prosentin
työttömyysaste. Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan
työttömyyden lasku oli kärkitasoa. Rakennetyöttömyys ja
pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste. Työttömien
miesten työllisyyskehityksessä oli vielä muutosta parempaan
suuntaan. Samalla talouskasvu näyttää säilyttävän nykyisen
tasonsa. Uusia avoimia työpaikkoja on vuoden ensimmäisten
9 kk aikana ollut enemmän kuin viimeiseen 12 vuoteen oli
ollut. Keskimäärin vuonna 2018 oli 6 000 kpl joka oli yli 1 000
kpl enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana oli ollut.

 
 

Alueellista tietoa